Thẻ: radio nhụy hy số 15

Nhụy Hy số đặc biệt 15 | Giày, túi xách tôi tự mua được, người chỉ cần cho tôi tình yêu là được

Nhụy Hy số đặc biệt 15 | Giày túi xách tôi tự mua được người chỉ cần cho tôi tình yêu là được 鞋子包包我自己买你给我爱情就好

Nhụy Hy 2021 | số 15 | Cuối cùng cũng thấy rõ “không dễ dàng” mới là bản chất của cuộc sống

Nhụy Hy 2021 | số 15 | Cuối cùng cũng thấy rõ “không dễ dàng” mới là bản chất của cuộc sống Radio Nhụy Hy 2021 | số 15 | Cuối cùng cũng thấy rõ “không dễ dàng” mới là bản chất của cuộc sống 终于看清,” 不容易 ” 才是生活本质 Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy Nội dung: 电视剧《二十不惑》里面,姜小果为了计算吃饭打折的券,比考试还要认真。我看到那里想到了自己。 早上都没等到闹钟响,我就起床了,因为今天是发工资的日子。在快下班的时候,银行来了短信提醒。我赶紧去下单了那双在购物车里放了很久的鞋,交了未来三个月的房租。然后那笔工资就像从来没有出现过一样消失了,银行卡和我也都归于平静。我今年25岁,工作有几年了,没有存款。 上次回老家的时候,邻居看着我,一脸羡慕地问我妈:” 你孩子一个月不少赚吧,以后你们就等着享福吧。” 听到这话,我甚至没敢直视我妈的眼睛。 和小学同学吃饭,一个同学说:” 大城市,工资高,一个月得好几万吧。” 然后所有人都在等着我的答案,我用得体的笑掩饰了我的心虚:” 还好,没有没有,就刚刚够花。” 我曾经以为25岁之后,我会生活在最喜欢的城市,做着一份热爱的工作,实现经济自由,过上理想中的生活。但真的走到了25岁这一年,生活却不像我想象的那般。 […]

nhụy hy 2022 | số 15 | Thấy được anh yêu tôi kiểu như thế, thế nên mới quyết định giờ không thể

nhụy hy 2022 | số 15 | Thấy được anh yêu tôi kiểu như thế, thế nên mới quyết định giờ không thể Radio luyện nghe tiếng Trung: nhụy hy 2022 | số 15 | Thấy được anh yêu tôi kiểu như thế, thế nên mới quyết định giờ không thể 见过你爱我的样子,所以才确定现在不了 Nguồn: 蕊希 以下是全部内容: 几天前,朋友向我宣布,她下定决心要分手了。 […]

Kéo lên trên