Thẻ: nhuy hy

Nhụy Hy 2019 | số 22 | Tâm sự của tôi, chỉ có (phần mềm) Notes của điện thoại biết

Nhụy Hy 2019 | số 22 | Tâm sự của tôi chỉ có phần mềm Notes của điện thoại biết 我的心事只有手机备忘录知道

Nhụy Hy 2022 | số 164 | Bộ mặt thật của hôn nhân

Nhụy Hy 2022 | số 164 | Bộ mặt thật của hôn nhân Radio Nhụy Hy 2022 | số 164 | Bộ mặt thật của hôn nhân 婚姻的真相 Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy Nội dung: 前段时间,在短视频刷到一个综艺节目,画面里有个女人坐在屏幕面前说: ” 我们就连下楼撸个串,都是找回激情的方式。 “ 她讲述了自己的婚姻生活: 回家后照顾孩子、收拾家,忙完这些事后,他们两个人就躺在床上,抱着各自的手机,不说一句话。 这种婚姻状态,让很多人都觉得难以置信。 我想,在她结婚之前,肯定没有想到自己梦寐以求的婚姻生活,会过成现在这副模样吧。 从她身上,我也看到了自己的影子。 在我结婚之前,我也没有想到真实的婚姻生活会这样冗长无趣。 说出这些话的时候,觉得自己挺没良心的,毕竟我确实遇到了值得携手的人。 只是在这场婚姻生活中,我没有咂巴出欣喜的滋味来,反而被乏味的缆绳捆绑拖拽,逐渐脱离激情与期待。 曾经恨不得每天都黏在一起的欲望,也在婚后慢慢消磨殆尽,甚至在某个瞬间,特别想要一个人生活。 想在睡觉的时候,不用顾忌旁人,随意翻来覆去,霸占整张大床; 想一个人找个电影看,不用调和对方的胃口来妥协; 想肆意地在客厅抽烟,再也不用考虑其他人会不会闻得来。 很多人都觉得结婚是摆脱孤独、拥抱幸福的一条通道,但说实话,真实的婚姻生活,过久了真的挺没意思的。 在结婚之前,远至孩童的阶段,我曾无数次幻想过我之后的婚姻生活。 我觉得一定会是浪漫的、甜蜜的,每天把爱情揉进四季三餐的米饭粒里,有情便能饮水饱。 就像我们年少时曾看过的那些偶像剧,两个人携手突破种种挑战,最终迎来happy ending。 可现实却告诉我们,那些甜蜜和美好只是编剧为了满足观众而创作的剧本而已,虚幻又脆弱不堪。 我记得电影《爱情呼叫转移》中,有个片段是徐峥扮演的男主徐朗想要和妻子离婚,他说: […]

Nhụy Hy 2022 | số 163 | Cách một người đàn ông trung niên biểu đạt tình yêu của mình

Nhụy Hy 2022 | số 163 | Cách một người đàn ông trung niên biểu đạt tình yêu của mình Radio : Nhụy Hy 2022 | số 163 | Cách một người đàn ông trung niên biểu đạt tình yêu của mình 一个中年男人表达爱的方式 Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy Nội dung: ” 中年人是不会表达爱的。 “ 这似乎是我们对他们一贯的误解。 尤其是对于父母这辈人,总觉得他们丧失了表达爱的能力。 因为不仅是对待爱人,他们对待亲人也很难说出 ” 我爱你 […]

Kéo lên trên