Radio Tiểu Trà | số 2 | Tụ tan li biệt, đều là sự sắp đặt tốt nhất

Radio Tiểu Trà | số 2 | Tụ tan li biệt, đều là sự sắp đặt tốt nhất
Chia sẻ

Radio Tiểu Trà | số 2 | Tụ tan li biệt, đều là sự sắp đặt tốt nhất

Radio Tiểu Trà | số 2 | Tụ tan li biệt, đều là sự sắp đặt tốt nhất聚散离别,都是最好的安排

Dưới đây là nội dung bài nghe:

Radio Tiểu Trà | số 2 | Tụ tan li biệt, đều là sự sắp đặt tốt nhất
Radio- Tieu-Tra-so-2-Tu-tan-li-biet-deu-la-su-sap-dat-tot-nhat

释迦摩尼曾说:这一生,无论你遇见谁,ta都是你生命中该出现的人,绝非偶然。

我们总是在一次次的重逢、相遇和错过里,走过人生漫漫旅程。

有些人一旦错过,便是此后余生,永不相见。Ta是你的恩赐,也是你的劫难。

张爱玲说:在对的时间遇到对的人,是一种缘分;在对的时间遇到错的人,是一种不幸;在错的时间遇到对的人,是一种无奈;在错的时间遇到错的人,是一种残忍。

我们终究会明白,这一生中的所遇之人,无论结局如何,ta们都是带着使命出现在我们的生命里。

有的人,是来帮你成长的;有的人,是来和你一起生活的;有的人,是用来一辈子怀念的;而有的人,他只是来帮你上一课,然后转身就走了。

得到,是缘分;失去,也是。

失去不必遗憾,得到也不必欣喜。能得到的都是你应该得到的,而最终失去的,都是与你无关的。所以,得到了就珍惜,失去了就看淡。

人到了一定年纪就会明白,有些事注定无法左右,我们总要学会放手,懂得随缘。

有的时候,你以为的是,你遇到了一份至死不渝的爱情。而ta以为的不过是,遇到了一个至死不渝爱他的人。

所以,当所有的甜蜜过往变成了决绝的转身,就请不要再伸手挽留,学会潇洒的挥手作别。

真正想要留下来的人,何须你千方百计去强求?

执着是一种负担,放弃是一种智慧,更是一种自信。因为总有一些事,不管你愿不愿意,它都要发生;总有一些东西,不管你躲不躲避,它都会来临;总有一些缘分,不管你舍不舍得,它终要失去。

梁实秋说:你走,我不送你,你来,无论多大风多大雨,我要去接你。

生命中的聚散离别,都是最好的安排。愿我们都能在得到中寻得美好,都能在失去中获得成长。

点个“在看”,愿你一生努力,一生被爱,想要的都能拥有,得不到的也都能释怀。

Luyện nghe các radio khác của Tiểu Trà

Luyện nghe các radio của Nhụy HY

Kênh luyện nghe tiếng Trung

Kéo lên trên