Radio Tiểu Lạc | số 4 | Người bị bạn xóa kết bạn, bạn còn liên lạc chứ?

Radio Tiểu Lạc | số 4 | Người bị bạn xóa kết bạn bạn còn liên lạc chứ 被你删除好友的人你又联系了吗
Chia sẻ

Radio Tiểu Lạc | số 4 | Người bị bạn xóa kết bạn, bạn còn liên lạc chứ?

Radio Radio Tiểu Lạc | số 4 | Người bị bạn xóa kết bạn, bạn còn liên lạc chứ? 被你删除好友的人,你又联系了吗?

Nguồn: 小洛 Tiểu Lạc

Nội dung:

嗨,晚上好,我是小洛。

其实每天我在大家的后台留言,都会看到大家留下的很多故事,也感受着大家生活里的悲欢离合。

那么前段时间有个女孩说起她和她前任的故事,她说原本两个人的关系是很好的,也都快要结婚了,可是却在婚礼前夕这个女孩知道了原来男孩心里一直有另外一个人,女孩只是他的备胎,而选择和女孩结婚也只不过是将就。

女孩知道这件事情之后痛哭了一晚上然后就把男孩删了,可删了之后又觉得不甘心,于是又把人加了回来,和他争吵想要挽留,一轮下来又伤透了心又把男孩删了。

可删了之后,还是不甘心。反反复复,删了又加,加了又删,到最后女孩再给男孩发信息就像石沉大海一样,再也收不到任何回复。

女孩直到今天还在伤心,并且痛苦不已,那么你们觉得她该怎么办呢?这样纠缠不休的人你们怎么看?又或许,你有过和这个女孩一样的经历吗?

Radio Tiểu Lạc | số 4 | Người bị bạn xóa kết bạn bạn còn liên lạc chứ 被你删除好友的人你又联系了吗
Radio Tiểu Lạc | số 4 | Người bị bạn xóa kết bạn bạn còn liên lạc chứ 被你删除好友的人你又联系了吗

抱着过去不肯放下,明明已经分手却还回响着曾经的经历,想必任何人都有过这样的时刻吧。我们每个人都会这样,在分手之后的很长一段时间里,哪怕是已经分开了很久,你还是会忍不住点开对方的对话框,还是会很想把删很久的人再加回来,还是很想跟很久没有联系过的他再说上一句话。

其实我们心里都清楚,过去即便再美好那都过去了,删掉的那个人也永远不会再回来,因为即便他有一丝想你他都会回来找你的,可他并没有,一直困在过去固执的不肯向前走的人,只有我们自己罢了。

曾经的我们都喜欢在犹犹豫豫之间不肯放下自己,虽然删掉了他在自己生活里的痕迹,可到了最后却还是发现只有自己还在回忆里沉浮一直无法靠岸,沉溺于过去的痛苦不原醒来,可这世上没有人能够救得了不愿惊醒的你,除非靠你自己自救。

其实我们都应该懂得的,爱一个人的最好方式是好好经营自己,让自己变得更优秀,这样你爱的人才不会离开你,而不只是一味地拼命对对方好。

因为只有你有价值了,你的爱才会显得有价值。所以啊,分手就是分手了,大家都是成年人,说过的话就要算数,别再回头看过去,也别让删掉了的人再阻止你前进的脚步,千万不要将自己逼到自尊心难保的境地。

删掉的人,就忘了吧,既然说了再见,那就抬头向前看,不再和过去联系。所以,删掉的人,千万别回头找他了?好吗?

Tóm tắt bằng video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Luyện nghe giọng đọc Tiểu Lạc

Kéo lên trên