Radio 3 | Mọi cuộc gặp gỡ, thực tế sớm đã chủ định 所有相遇,其实早已注定

Radio 3 | Mọi cuộc gặp gỡ, thực tế sớm đã chủ định 所有相遇,其实早已注定
Chia sẻ

Radio 3 | Mọi cuộc gặp gỡ, thực tế sớm đã chủ định 所有相遇,其实早已注定

Radio 3 | Mọi cuộc gặp gỡ, thực tế sớm đã chủ định 所有相遇,其实早已注定

Nguồn: 绿标 Lục Tiêu

Nội dung:

张爱玲说:

“心里有了良人,眼里便全是路人,该遇见的人躲不掉,该经历的劫逃不开,人和人的相遇,绝非偶然,都是命中注定。”
人生这趟路途里,遇到的每一个人,并非是无缘无故出现的。
所有遇见,皆是天意。所有得失,早已注定。
每一次遇见和别离,都是因果缘分的恰逢其会。
有些人遇见,只是一场烟花易逝,一转身便后会无期。
而有些人相遇,却要终其一生来偿还。
所有的相遇,冥冥之中都有定数。
看到这么一段话:

“我们一生中会遇到无数人,许多都是擦肩而过,但总有那么几个会驻足我们示以善意。如果我们想让这份相识相交延续下去,也不要忘了表达自己的善意。”

Radio 3 | Mọi cuộc gặp gỡ, thực tế sớm đã chủ định 所有相遇,其实早已注定
Radio 3 | Mọi cuộc gặp gỡ, thực tế sớm đã chủ định 所有相遇,其实早已注定


深以为然。
人和人相遇,有上天的指引,然而相守,离不开双方的相知相惜。
生命是一种回声,当你全然为对方付出时,对方也会以另一种方式去回报你。
这世上本没有无缘无故的爱。
对你好的人,于他们而言,更多的是珍惜。
相遇,是天意;相守,是人意。
当对方付出真心时,我们也需将心比心,用真心换真心。
当对方施以真情时,我们也需懂得回馈对方,加深情谊的温度。
你投之以桃,我必报之以李;你雪中送炭,我定仗义相助。


世间万物皆有因果,遇见了,就要去善待,拥有了,就要学会珍惜。
相遇只需一秒,但相守需要一生来证明。
往后余生,愿你付出甘之如饴,所得皆是欢喜。
有爱别人的能力,也有一颗善待自己的心。
珍惜所有的不期而遇,看淡所有的不辞而别。

Tóm tắt bằng Video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Luyện nghe giọng nam tiếng Trung

Kéo lên trên