Radio 13 | Đàn ông không muốn yêu bạn nữa, 3 phản ứng sinh lý này không giấu được, rất chuẩn

Radio 13 | Đàn ông không muốn yêu bạn nữa 3 phản ứng sinh lý này không giấu được rất chuẩn 男人不想爱你了这3个生理反应藏不住很准
Chia sẻ

Radio 13 | Đàn ông không muốn yêu bạn nữa, 3 phản ứng sinh lý này không giấu được, rất chuẩn

Radio 13 | Đàn ông không muốn yêu bạn nữa, 3 phản ứng sinh lý này không giấu được, rất chuẩn 男人不想爱你了,这3个生理反应藏不住,很准

Nguồn: 柒柒 Thất Thất

Nội dung:

曾听过一句话,说的特别好:
爱一个人,是情不自禁的;不爱一个人,是无动于衷的。
爱不爱,行为有体现,言语有体现,细节有体现。
当一个人爱你,你能感觉出他和你在一起的喜悦;当一个人不爱你,你能感受到你和他在一起的憋屈。
当男人不想爱你了,这3个“生理反应”真的很现实。

 Image01、嘴巴:无话 不想爱你的男人,和你没有共同语言,你和他说话,他也总是爱答不理。
甚至有时候,和你根本没有好脾气,你找他,就是“又有啥事?”用不耐烦的语气回怼你。
你不主动找他交流,他也不找你交流。甚至你在和他沟通的时候,你能明显感觉到,他对你的抗拒。
当一个人和你无话,你想要修复这段关系,不妨冷一冷,找到适合相处的方式,再尝试交流。 

Radio 13 | Đàn ông không muốn yêu bạn nữa 3 phản ứng sinh lý này không giấu được rất chuẩn 男人不想爱你了这3个生理反应藏不住很准
Radio 13 | Đàn ông không muốn yêu bạn nữa 3 phản ứng sinh lý này không giấu được rất chuẩn 男人不想爱你了这3个生理反应藏不住很准

02、耳朵:不听 你说的事,记不住,从来不拿你的事当回事。
甚至你和他诉说你的委屈,他也一副颇为反感的样子。
根本不在乎,你是否伤心,你什么心情,根本无所谓,你有无难过,有无泪滴。
你能感觉到,你和他之间总有一道屏障,高高竖起,甭管你以什么方式,他都不愿意打开心门。
不愿倾听你,也不愿意倾诉他自己,那么你们之间,多多少少遇到一些问题。
心与心之间,最怕隔阂,消除隔阂最好的方式,并不是一味地揪着他,和他说这说那,而是学会先去改变自己,充实自己的人生。
让时间来让你看清,对面的那个人、那段感情,到底值不值得你继续。03、眼睛:不见
眼睛里有你的人,他的在乎显而易见,甭管做什么事都考虑你。
有了好处,第一时间和你分享,赚到了钱,第一时间给你买礼物。
眼里有你的人,他会让你感觉很温暖,也能让你感觉他在乎你。
同样的,眼里没你的人,你的事与他无关,你的冷暖他不过问也不会关心,即便你遇到难处,也是让你一个人先处理。
其实,眼里有没有你的人,他让你不舒服,让你痛苦,那么也是爱结束的先兆。
所以,当一个人眼里没你,想要获取生机,让他回心转意,先做回自信的自己,最后慢慢盘算,你们的感情,有无挽回的必要。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Tiểu Trà

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên