Radio 10 | Thời gian đã dạy cho chúng ta những gì

Radio 10 | Thời gian đã dạy cho chúng ta những gì 时间教会了我们
Chia sẻ

Radio 10 | Thời gian đã dạy cho chúng ta những gì

Radio 10 | Thời gian đã dạy cho chúng ta những gì 时间,教会了我们

Nguồn: 小洛 Tiểu Lạc

Nội dung:

你觉得人生是如白驹过隙,转瞬即逝,还是如高山河流,绵延不绝,其实在时间的流逝中,我们一边成长,一边感悟。这一路,时间不言不语,但教会了我们很多东西。

感谢时间,教会了我:身体健康,就是最大的本钱。茨威格说过:“一个人在年轻的时候,总是天真的以为疾病和死神只会光顾别人。”于是太多的人,再年轻的时候不会珍惜自己,总是有恃无恐的疯狂透支着身体,直到有一天病痛缠身,才追悔莫及。在我们短暂的一生中,如果没有一个健康的身体,我们又能拿什么和爱人白头到老、为孩子挡风遮雨、陪父母安度晚年呢?

Radio 10 | Thời gian đã dạy cho chúng ta những gì 时间教会了我们
Radio 10 | Thời gian đã dạy cho chúng ta những gì 时间教会了我们

再多的海誓山盟在虚弱的身体间其实脆弱的不堪一击,所谓:人生有期,健康无价。我们的人生下半场,比的不是拥有,比的不是拥有多少财富,而是活的幸福长久。只有当你懂得,不能拿健康做人生的豪赌,你才会是最后的赢家,要切记,好好爱护自己的身体,是对自己,对家人,对生命最好的交代。

感谢时间,教会我:不要过分依赖他人,求人不如求己。这一路跌跌撞撞,背后有多少的心酸又有多少汗水和泪水,是没有人懂得,其实大部分人,只看到你光芒万丈,他是从来没有关心过你是否摔得头破血流,所以,坚定做自己就好了,不要把虚无缥缈的希望寄托到别人的身上,那样,你只会失望。

布莱希特曾经说过:不管我们踩什么样的高跷,没有自己的脚是不行的。“是啊,没有人可以帮我们一世,真正能帮我们度过风雨的,永远只有自己。生活中的酸甜苦辣,说到底啊,都是我们一个人尝。只有你成为自己的屋檐,人生才能够真正风生水起。最后我还要感谢时间,教会了我:放下,是治愈一切的良药。古人云,渡人容易,渡己难。人生的苦,很多都是因为心灵无法得到解脱,生活的累,大多也是因为心思太重放不下挣不开。因为放不下物质,所以起早贪黑没有了自己的生活;因为放不下面子,所以心里有苦也不愿倾诉;因为放不下感情,所以独自思念独自伤悲。

然而心上的路只有一条,一旦超载,你会发现走得越来越累。走过了半生,才慢慢懂得,人这一生,山一程水一程,无非是一场和自己和解的旅程。有些人,不好相处,那就不处了;有些事,早已看透,那就放下。放下了,快乐就多了一份,心坦然了,烦恼自然就会少。

凡是过往,皆为序章,凡是经历,都是值得。感谢时间教会了我们成长,也让我们明白人生什么才是最重要的。晚安。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên