Nhụy Hy số đặc biệt 55 | Kể cả sau cùng không phải là người, tôi cũng muốn mãi yêu người

Nhụy Hy số đặc biệt 55 | Kể cả sau cùng không phải là người tôi cũng muốn mãi yêu người 就算最后不是你我也想一直爱着你
Chia sẻ

Nhụy Hy số đặc biệt 55 | Kể cả sau cùng không phải là người, tôi cũng muốn mãi yêu người

Radio Nhụy Hy số đặc biệt 55 | Kể cả sau cùng không phải là người, tôi cũng muốn mãi yêu người 就算最后不是你,我也想一直爱着你

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

或 许 我 会 在 某 个 阳 光 灿 烂 的 午 后

收 到 一 张 你 和 另 一 个 人 的 结 婚 请 柬

又 或 许 某 个 人 的 突 然 出 现

会 让 我 体 验 另 一 种 真 正 的 爱 情

但 在 这 些 事 情 发 生 之 前

我 只 想 用 力 的 再 爱 你 一 遍

最怕别人告诉我,我孤注一掷的感情是一场错误,因为全力以赴地去爱他,是我生活里非常重要的一件事情。就算他一丁点儿也不爱我,我也希望,最终让我决定放弃的那个人是他,是我自己。

平安夜那天,我约了阿志一起吃晚饭,阿志拍了我们一起吃的牛排的照片,发了条没有文字的朋友圈。那天晚上的节日气氛特别浓,我也想表达点什么,就拍了一张商场里的圣诞树,也发了条朋友圈。晚上回家以后,阿志微信问我:” 为什么你会挑那张照片呢?怎么不发牛排?” 我想了很久都不知道怎么回复,最后只说了一句 ” 晚安 ” 。

我喜欢阿志,是人尽皆知的秘密,阿志不喜欢我,也是人尽皆知的秘密。我的这场单恋,从中学时期一直持续到现在。在这许多年的时间里,阿志用他独特的方式和我撇清了关系,却依然愿意和我做着朋友。我没法告诉阿志,我之所以不发那张牛排的照片,是因为我懂,他并不想要别人知道平安夜那晚他和我在一起。这是一个我们彼此心照不宣的秘密,是他疏远我的方式,可我却不忍拆穿。

去年阿志生日,朋友圈晒出了我送他的生日礼物,我在照片下面留了两颗心,可是他私信我,要我删掉那条暧昧的评论。在喜欢阿志这件事上,我做过无数件听起来都很蠢的事情,可是听过许多的劝告,试过许多的方法,我却依然没有办法用一张冷脸来面对他,依然抑制不住想要见到他的心情,依然没有办法停止继续爱他。

Nhụy Hy số đặc biệt 55 | Kể cả sau cùng không phải là người tôi cũng muốn mãi yêu người 就算最后不是你我也想一直爱着你
Nhụy Hy số đặc biệt 55 | Kể cả sau cùng không phải là người tôi cũng muốn mãi yêu người 就算最后不是你我也想一直爱着你

闺蜜曾经问过我,爱一个爱不到的人,会不会觉得委屈?事实是,没有一刻不是委屈的,但这份委屈我竟然心甘情愿。就算知道他只是偶尔孤独才会约我吃饭,我还是会欣喜地打扮一番,会因为没有合适的衣服穿而惶恐、紧张、期待;就算知道他对我说的那句 ” 晚安 ” 并不是他每个夜晚的最后一句话,但我还是会找出各种理由为他辩解,然后枕着那句不算情话的晚安睡去。

阿志是我爱不到的人,但在这件事情上,我没有办法理智起来。他从来就没有属于过我,我也从来没办法搞明白我们之间还能不能有第二种关系存在。我唯一觉得难过的是,我没能拥有一场刚刚好的爱情。

但尽管这样,我也从来不愿去抱怨这场遇见。从16岁相识到26岁的单恋,这是我最引以为傲的事情,哪怕它并不完美,但我依然固执地守候着。

anh gift quang cao wechat chen web

其实我知道,这个世界上存在许多不断权衡着利弊的感情。人们常常会说:” 他不爱你,放弃吧,折磨自己有什么好处呢? ” 但置身事外的人永远不会明白,这人人都懂的道理,并不能说服一个陷入深爱里的人。

有些事,明知道是错的,却还是愿意一错到底,甚至不再期待同他厮守终身的结局,只是想把爱继续下去,因为我没法欺骗自己说,我已经忘记了一切,没有办法因为爱不到而突然就收回我难以控制的感情。

放弃从来不是一件手到擒来的事情,与其这样,不如铭记。或许命运自有安排,或许某个阳光灿烂的午后,我会收到阿志一张精致的结婚请柬,又或许某个人突然的出现,会让我体验另一种真正的爱情。但在那样的事情发生之前,我只想用力的再爱你一遍,然后理直气壮地告诉自己没有遗憾了。

林夕说:” 还未领悟出错过也是缘分,宁为他跌进红尘,做个有痛觉的人。” 生命漫长,我只希望在爱情这件事儿上,我们拥有的是本能而不是过分的理性,我不吝啬眼泪,不吝啬伤痕,也不吝啬我所有未知的明天。

如果你听过许多的道理,却依然无法放弃一个人,那就不如,一路坦然的继续爱下去。得到得不到又怎样呢,失去本就是人生的常态。更何况,没有人会一直爱而不得。总会好的,对吗?

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên