Nhụy Hy số đặc biệt 52 | Cảm giác hoàn toàn quên đi một ai đó, bạn đã trải qua bao giờ chưa?

Nhụy Hy số đặc biệt 52 | Cảm giác hoàn toàn quên đi một ai đó bạn đã trải qua bao giờ chưa 彻底的忘记一个人你经历过吗
Chia sẻ

Nhụy Hy số đặc biệt 52 | Cảm giác hoàn toàn quên đi một ai đó, bạn đã trải qua bao giờ chưa?

Radio Nhụy Hy số đặc biệt 52 | Cảm giác hoàn toàn quên đi một ai đó, bạn đã trải qua bao giờ chưa? 彻底的忘记一个人,你经历过吗?

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

你说,究竟怎样才能彻底的忘记一个人?我曾经做过很多的尝试,最后发现,越是用力就越是难以忘记。真正的遗忘,是不需要努力的,只是在如常的时日里,再也不会想起,即使突然提起,内心也云淡风轻再无波澜。

你知道吗,我们生命中出现的每一个人都是有意义的,没有谁是白来的。进进出出、来来往往,这些都再正常不过。相遇的时候满怀期待,分开的时候为什么就不能潇洒的离开。我们都不必怪罪谁,也不必对哪段分别一直耿耿于怀。人是这个世界上最善变的动物,所以我们又怎么能奢望爱情会永远保持最初的状态。

Nhụy Hy số đặc biệt 52 | Cảm giác hoàn toàn quên đi một ai đó bạn đã trải qua bao giờ chưa 彻底的忘记一个人你经历过吗
Nhụy Hy số đặc biệt 52 | Cảm giác hoàn toàn quên đi một ai đó bạn đã trải qua bao giờ chưa 彻底的忘记一个人你经历过吗

失恋、分手,这些并不可怕的,可怕的是对方人都走了,我们还迟迟不肯放过自己,然后就此失掉重新去爱的勇气。你可以选择整天哭哭啼啼地纠结着那个人为什么会离开你,你也可以一个人默默处理好伤口,骄傲的开始新的生活。而这两种选择,会给你带来截然不同的结果。你忘不了别人的时候,就想想别人是怎么忘记你的。

我们的人生,都有去无回。别让一个轻易就能离开你的人,影响了你的快乐。不爱了的人,就别勉为其难,强求来的爱情,迟早是要夭折的。有些人,只能陪你走一段路,从此再无相逢。但你也别太难过,因为其实你在别人的生命里,也正扮演着这样的角色。我们都会遇见一个人,让你知道,所有的经历,都值得。但在这之前,请你一定继续相信爱情,像从来没有受过伤那样。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên