Nhụy Hy số đặc biệt 48 | Tạm biệt, bảo trọng

Nhụy Hy số đặc biệt 48 | Tạm biệt bảo trọng 再见珍重
Chia sẻ

Nhụy Hy số đặc biệt 48 | Tạm biệt, bảo trọng

Radio Nhụy Hy số đặc biệt 48 | Tạm biệt, bảo trọng 再见,珍重

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

相爱的时候,我们总以为对方就是自己全部的寄托,直到不得不分开的那一天才发现,原来对方只是我们生命中的又一个过客。何必纠缠何必苦苦哀求,ta说ta要走,你再阻拦又会起到多少作用?

我们每个人的一生,都是在不断的相逢和遗忘中完成的。这个世界上,真的有太多人彼此相爱却没法牵着手走到最后。一段感情破裂后,不是一定要茶饭不思以泪洗面,才能证明曾经爱得深刻或者如今多么不舍。如果两个人都能够在分开之后好好地生活,那么即使不能继续相爱,又何尝不是各得其所呢。

Nhụy Hy số đặc biệt 48 | Tạm biệt bảo trọng 再见珍重
Nhụy Hy số đặc biệt 48 | Tạm biệt bảo trọng 再见珍重

珍重,不仅是给对方最后的祝福,也是你对自己应该持有的一种态度。我知道你很难过,我也知道你很舍不得,但是别再失眠的夜里一个人哭,别因为难过就喝太多酒,别再朝思暮想念念不忘。你要做的,是替未来那个终将和你共度余生的人,照顾好自己。在那个人到来之前,不要轻易地放弃自己,也不要轻易地说不再相信爱情。

就把这一段你用心去爱了却没有结果的感情,当作一场艰辛而又珍贵的修炼吧。所有你必须独自去面对的困难,都是一种考验;所有你必须独自去度过的时光,都是一种沉淀。

” 外面是辽阔天空,温暖和风,和许多等着你去实现的梦,请带着爱过的心,我的祝福,从今后不再思念不再回首。 ” 希望就像歌里唱的那样,你能忘掉所有伤心的过往,也有勇气在感情的世界里继续闯。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên