Nhụy Hy số đặc biệt 44 | Một người có quan tâm bạn hay không, bạn rõ hơn bất kì ai

Nhụy Hy số đặc biệt 44 | Một người có quan tâm bạn hay không bạn rõ hơn bất kì ai 一个人在不在乎你你比任何人都清楚
Chia sẻ

Nhụy Hy số đặc biệt 44 | Một người có quan tâm bạn hay không, bạn rõ hơn bất kì ai

Radio Nhụy Hy số đặc biệt 44 | Một người có quan tâm bạn hay không, bạn rõ hơn bất kì ai 一个人在不在乎你,你比任何人都清楚

(Ủng hộ mình cốc cà phê tải bản chuẩn đầy đủ Hán tự + pinyin +Dịch này tại đây nhé: Link)

Nội dung:

你应该体会过在乎一个人的滋味儿吧?即使困意来袭也舍不得说晚安,即使路途遥远也想去见上一面,无论正在做什么都会在自己能做到的第一时间回复消息,不在一起的时候会担心对方不能好好照顾身体。

这才是一个人在乎另一个人的表现,对吗?所以,别再自己骗自己了,也别再替那个人找理由了。他从来不主动联系你,真的没有那么多五花八门的原因,这只是因为,他并不在乎你。

1

因为他不在乎你,所以只要你不主动找他,他也能很久都不联系你。因为他不在乎你,所以你的不断示好,对他而言可能只是打扰。

其实,如果两个人彼此相爱,那谁主动一些都没有太大的关系,可如果不是两厢情愿的感情,那一直主动的你要付的代价就更大了,要承受的委屈就更多了。可这些你因为喜欢他而受的所有委屈,都不会在他那里得到补偿。

我也曾在很长的一段时间里,单方面地喜欢着一个人。我也曾省下给自己买衣服口红的钱去给他买一个打火机,只是为了能借着当面送他礼物的机会和他多说会儿话。我也曾在洗澡的时候擦干手指和模糊的手机屏幕,回复他的消息,而那个时候就算他只说一句 ” 嗯 ” ,只发一个表情,我也能乐此不疲地继续制造话题。

我一直努力去靠近他,去迎合他,可最终,我们还是没有在一起。后来和我在一起的那个人,很少主动联系别人,却会把每晚给我打一个电话当成了风雨无阻的惯例。他会说想我了,也会叮嘱我一个人的时候一定要替他照顾好我自己。

然后,我才知道,原来这才是一个人在乎你才会有的表现啊。因为在乎你,所以那些他不喜欢做的事情也可以为你去适应,所以即使再忙也不会忘了关心你,即使再不善言表也会忍不住说 ” 真的想你了 ” 。

而不在乎你的人,无论你怎么努力,无论你如何坚持,他都永远不会心疼你的付出。他们最多会感动,会在心里觉得对你有所亏欠,可唯独不会因此就爱上你。

内向不是理由,如果他在乎你,就算内向,挖空心思也还是会找你聊天;忙碌不是理由,如果他在乎你,就算再忙,他也会有给你打电话寒暄几句的时间。还记得去年我过生日的时候,最好的两个朋友没有当天送我礼物,我当时表现得毫不在乎也一句话没提,心里却在想,应该不是太忙吧?也不可能忘了吧?

其实我自己也是挺讨厌麻烦的人,可是对我最在乎的人,我会在他们生日之前就准备好礼物,然后估算着快递需要的时间,尽量让我的祝福在他们生日的当天到达。

那些说太忙才没有联系你的人,那些说不小心忘了你的生日的人,那些嫌打字聊天麻烦所以对你爱理不理的人,说到底,不过是没有把你放在心上罢了。如果真的在乎你,如果真的把你看得很重要,又怎么会一次又一次地 ” 不小心忘了 ” 呢,又怎么会舍得因为自己的疏忽和忙碌,让你不断地失望和难过呢?

看过一句话说:” 在乎你的人,一定比你主动。 ” 因为他知道主动需要勇气,因为他知道主动了却得不到回应是一件多么让人委屈的事情,所以如果他在乎你,他会舍不得让你一直做主动的那一方。

Nhụy Hy số đặc biệt 44 | Một người có quan tâm bạn hay không bạn rõ hơn bất kì ai 一个人在不在乎你你比任何人都清楚
Nhụy Hy số đặc biệt 44 | Một người có quan tâm bạn hay không bạn rõ hơn bất kì ai 一个人在不在乎你你比任何人都清楚

有时候,我们分不清 ” 不拒绝你的好 ” 和 ” 主动对你好 ” 之间的差别,而其实这两者之间隔着很长很长的距离。他不拒绝你,并不一定就代表他喜欢你。可如果他从来都不主动联系你,那就是真的不在乎你。

我难过的是,我们中的大多数人,在爱一个人的同时,就似乎自动关上了自己的耳朵,听不了旁人的劝告,眼里心里只有自己喜欢的那个人,盲目地以为只要努力就可以让对方注意到自己,也以为只要自己付出得足够多,坚持得足够久,就能把一个人的爱变成两个人的相爱。

可这世界上,真的有太多抛出去的感情都收不到你所期待的回馈。两个人之所以能够相遇,总是有意义的,只是那个人的出现证明了你们并不适合。而我想告诉你的是,虽然主动追求的人是你,但这并不意味着你就更卑微,也并不意味着你的感情就更廉价。

如果那个人不爱你,那你就认清事实,及时地收手吧,即使最后不能在一起也无需觉得不甘心,别折腾到筋疲力尽才接受他不喜欢你的事实。

如果你已经这么主动了他还是不喜欢你,那你也不要再继续喜欢他了。有人会忽略你掏心掏肺的好,可我相信总有一天,你也会遇到一个愿意掏心掏肺对你好的人。所有的付出总会有意义,所有的爱也都不是白白给出去的,你会变得更好,你也会遇到更好的人。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên