Nhụy Hy số đặc biệt 37 | Khi một người yêu bạn sẽ như thế nào?

Nhụy Hy số đặc biệt 37 | Khi một người yêu bạn sẽ như thế nào 一个人爱你是什么样子的
Chia sẻ

Nhụy Hy số đặc biệt 37 | Khi một người yêu bạn sẽ như thế nào?

Radio Nhụy Hy số đặc biệt 37 | Khi một người yêu bạn sẽ như thế nào 一个人爱你是什么样子的

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (2017)

(Ủng hộ mình cốc cà phê tải bản chuẩn đầy đủ Hán tự +pinyin+Dịch này tại đây nhé: Link)

Nội dung:

前两天,在那条我发布的以#爱是一道光#为话题的故事征集里,我收到了很多粉丝的留言,其中有一些特别让我感动,今天,我想和你们来做一次分享。
看到一个特别有意思的留言是一位男孩说的:

” 我和她早恋,十七岁的时候我俩第一次约会,大家都没钱,中午就去吃面,老板不知道我不吃香菜就放了满满一碗香菜,她看见我皱眉头什么都没说,拿起筷子把所有的香菜都挑在了自己的碗里,在这之前只有我妈会帮我挑香菜。那一刻,我心里想这辈子就这个姑娘了。写这条留言的时候,我俩在吃饭,她比前几年漂亮了许多,脾气也大了很多,但吃饭的时候,还会把香菜挑在自己碗里。我想她能帮我挑一辈子的香菜也挺好的。

恋爱久了,两个人都会变,你觉得我有点无理取闹,我觉得你不懂浪漫,我们会争吵会烦对方,也会几天不想见面,但在爱你的这件事情上我们从未停下来。

生活不就是这样吗,没有那么多偶像剧里的甜蜜桥段,但依旧有暖心的故事震撼人心。

Nhuy Hy so dac biet 37 Khi mot nguoi yeu ban se nhu the nao
Nhụy Hy số đặc biệt 37 | Khi một người yêu bạn sẽ như thế nào

另外一位粉丝说:

” 我和他在一起七年了,认识七年我从未见过他流泪。我生孩子的时候,正赶上他上班走不了,没能陪我进产房。他完成工作来医院看我的时候,我和孩子都已经进了病房,旁边还住着其他两位产妇。他没看孩子,没问他从老家赶来的爸妈,摸着我的脸哭了。那一刻我觉得我根本没有任何生产后的不适,我只是觉得我遇见了这个世界上最好的男人。

当我在脑海里想到这幅画面的时候,实际我内心也很感动,虽然你不能时时刻刻陪着我,但我觉得你就在我身边。

还有另外一个姑娘的故事,她说: ” 我和他是军恋,他很少休假也没办法陪着我,我每次去看他都要坐火车跨越几千公里,给他带点儿吃的拿几件衣服,然后就匆忙分开。那次我去看他,半夜醒来看见他坐在旁边一直在看我,吓了我一跳。我问他怎么不睡觉。他抱住我说明天咱俩又要分开了,我想多看你一会儿。”

都说男人不懂浪漫也不长情,但其实只要他爱你,他一定把所有的温暖甜蜜都给你。

让我感触最深的一条留言是这样说的:

 ” 我和男朋友一起吃饭的时候,经常会吃不完自己的那份,然后我就跟他说,要不我分一点给你吧?他说,不用,你先吃,待会儿你真吃不完了我再接着吃。记得我们刚开始工作的时候,有一段时间穷到吃碗面都要想一想,因为一份四两的面比两份二两的要便宜几块钱,我们就点一份大碗的两个人吃,然后把碗里的牛肉让来让去,最后还是大多进了我的嘴里。现在生活好了很多,但是这些小事一直是我心里最暖心的回忆。”

爱情是什么?爱情就是,和你在一起后,我开始对明天有更多的期待,也开始想要变成更好的自己。那是一种说不清道不明却又可以真实感受得到的东西,给原本平凡的生活赋予了一些不一样的意义,就像一束极光似的照进心房,把心里那些曾经黯淡的地方都一一点亮。

这次我们#爱是一道光#的主题,就为你准备了一场特别的旅行,你可以前往你心中的那个极光圣地,去看最美丽的极光。在绚烂的极光下,和最心爱的人一起体验生命中那些最美好的时刻,点亮彼此更好的未来。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên