Nhụy Hy 2023 | số 98 | Yêu lấy bản thân mình trước, rồi sẽ được yêu

Nhụy Hy 2023 | số 98 | Yêu lấy bản thân mình trước rồi sẽ được yêu 先自爱再被爱
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 98 | Yêu lấy bản thân mình trước, rồi sẽ được yêu

Radio Nhụy Hy 2023 | số 98 | Yêu lấy bản thân mình trước, rồi sẽ được yêu 先自爱,再被爱

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

有人说,那个从小总是会在家长的要求下表演节目的小孩,会在上学的时候因为不好意思开口而经常帮同学打水,也会在上班之后因为不擅长拒绝而替别人完成工作。

不要、不想、不可以,就像Ta们的世界里的违禁词。

用多长时间消化,都没有办法自然地说出来。

人一天要面对多少次拒绝呢,没有人比我更清楚这个问题的答案。

早上进办公室的时候,大家商量一块订咖啡,其实我不喜欢喝,刚巧同事高兴地说,算上你能到满减诶,最后我还是硬着头皮答应了,现在剩的那大半杯液体还放在我的桌角;

午休的时候男朋友发消息,问我周末要不要去看新上映的电影,我回复他说这周太累了不然改天,但他发了个委屈的表情包,说我们很久没一起去了,于是我回他了一个满是笑脸的OK,然后长长地叹了口气;

老板带特助出差的那几天,总是习惯把一些额外的事情交给我,他说我弄表格细致,我打开文档才发现,那是他女儿学校作业需要整理的资料,现在几乎已经默认都是我在做了。

Nhụy Hy 2023 | số 98 | Yêu lấy bản thân mình trước rồi sẽ được yêu 先自爱再被爱
Nhụy Hy 2023 | số 98 | Yêu lấy bản thân mình trước rồi sẽ được yêu 先自爱再被爱

还有躺在微信记录里,答应朋友们旅行要帮她买的免税化妆品,一些没有那么想参加但是不好拒绝的同学会,甚至是常去的理发店总劝我充值的额度卡。

事实上,对于那些不擅长拒绝别人的人来说,它们根本不是一件轻飘飘的小事。

我记得前段时间刷到了一个讨论的帖子,大意就是苦恼自己不懂得拒绝。

很多人在里面分享感受,密密麻麻的长文字中夹杂着不起眼的短句,写着: ” 我再也不想和别人一起吃不喜欢的饭菜了。 ” 

这句话几乎瞬间打到了我的心里,它像一颗不起眼的沙粒却刚好吹进了我的眼睛,让我想起过去一周我吃过的那些根本不喜欢的川菜,它们真的太辣了。

同事的喜欢和我的不喜欢之间,隔着二十几年顺从的人生。

而那一刻,我不想再这样下去了。

后来她们叫我的时候,我别别扭扭地挤出一句,今天就不去啦,说完有点尴尬,然后急急匆匆地走出办公室,但是我下楼的那几步,整个人都是轻盈的。

我想明天,后天,和很多很多个以后,都一定得像今天这样,无论多为难,我都要把那个 ” 不 ” 字说得坦坦荡荡。其实,世界不会因为你的一次拒绝而崩塌,但你自己,会在那一次次拒绝中脚步变得轻盈起来。

所以任何时候,都不该承受自己的不安,去成全别人的圆满。

我曾经看过一个观点,说:

” 我们都希望别人理解自己,但理解你不是任何人的任务,学会把自己变得更好被理解,才应该是每个人对自己的要求。其实和一个有边界的人相处不仅不会麻烦,反而会很舒服,因为当你把你的边界交代清楚的时候,别人也终于才能如释重负。 “

边界感这种东西,每个人的丈量方式是不同的,只有大方地亮出自己的底线,才能获得真正的尊重。

我也曾经怯懦地,借评论区的共鸣来抒发委屈,看很多关于礼貌拒绝的方法,试图理解那个害怕别人失望的自己。

可是走过这条路之后我才发现,最重要的不是懂了多少的大道理,而是第一次拒绝脱口而出的时候,我找回来的那一点点底气。

所以啊,我还是想你的善良能够带点锋芒,而勇敢地说 ” 不 ” 正是找回边界的开始。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên