Nhụy Hy 2023 | số 95 | Đừng để quá mệt nữa

Nhụy Hy 2023 | số 95 | Đừng để quá mệt nữa 别太累了
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 95 | Đừng để quá mệt nữa

Radio Nhụy Hy 2023 | số 95 | Đừng để quá mệt nữa 别太累了

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

不知道从什么时候开始,好像我们连休息都变成了人生的奢侈品。

我昨天才跟朋友好好吃了一顿饭,因为她的新工作定下来了。在此之前,她说自己整宿失眠,根本没有心情吃饭。但其实她从离职到入职,只隔了一周的时间。

这一周,每天海量地投简历,把所有时间都拿来面试,如果想去的公司没了下文就会立刻陷入焦虑,哪怕闲聊,也会三句话就转回到工作上。

我问她:你那么累为什么不趁机休息一下呢?

她叹气说:你知道吗,才过一周我都觉得自己可能没人要了。想到睁开眼睛大家都在按部就班地通勤,只有我漂着,我心里就特别害怕。

怕失去工作,怕没有稳定的收入,也怕被别人看不起,更怕全世界都往前走的时候只有我自己被落在了后面。

Nhụy Hy 2023 | số 95 | Đừng để quá mệt nữa 别太累了
Nhụy Hy 2023 | số 95 | Đừng để quá mệt nữa 别太累了

虽然平时总是喊着要躺平要拒绝内卷,可当空白期真正来临的时候,你还是会因为害怕人生的参差感而马不停蹄地赶路,仿佛自己是一座上了永久发条的钟,唯有转起来你才有活着的意义。

我想起去年年底,我因为拖欠工资而被迫离职,又正好赶上疫情的反复,整个生活都开始停摆。发烧,浑身酸痛躺在家里好几天,也曾经产生过人生是不是就完了的绝望。

后来大环境好转,那个时候身体也刚刚恢复,就经常在傍晚的时候出门走一走。

记得有次,两个半大的小孩挥着手里的玩具从我身边跑过,不小心撞到了我的腿,于是下意识地说 ” 慢点儿,当心啊 ” ,结果小朋友跟着喊了一声 ” 阿姨也慢点儿 ” 。

恍惚间想起的那句话,人活着,快,其实就是慢。

在很多个黄昏当中,看着重新热闹起来的人群,我好像终于能够静下心来面对那个被追着赶着,一秒都不敢停下来的自己,也终于舍得花时间去思考,到底工作和生活是种怎样的关系。其实让人焦虑的最大根源不是工作,而是我们对休息的愧疚。

是我们心里总有一种声音警告着自己,停下来就是无所事事,休息就是不求上进。好像只有高效和自律才是所有成就的唯一标准。

在这种变形的压力之下,连短暂的空白期都变成了我们人生履历表上的羞耻。

《去有风的地方》里面,许红豆曾经说,她说: ” 人就像是时钟里的那个齿轮,用久了,会磨损,会生病,不及时更换维修的话,时钟的生命也会走到尽头的。 “

  在人生的版图上,我们自己才是那个圆心。所以无论你往哪儿走,无论什么时候停下来,都是握在你自己手中的权利,它从来跟社会的节奏无关。

我始终觉得,留白是最好的重建。

因为放慢脚步的沉淀,才是决定你独特性的所在。

有一天在网上看到了一句话我特别感动。

当面试官问: ” 你能解释一下你简历上的这段空白期吗? “

求职者回答说: ” 那是我成年以后,唯一一段快乐的时光。 “

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên