Nhụy Hy 2023 | số 88 | Từng yêu là đủ

Nhụy Hy 2023 | số 88 | Từng yêu là đủ 爱过就好
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 88 | Từng yêu là đủ

Radio Nhụy Hy 2023 | số 88 | Từng yêu là đủ 爱过就好

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

分手之后的很多年,我隔三差五会梦到前任。

有时候是前一个晚上跟朋友吃饭聊起各自的前任,讲起幼稚的过往;

有时候是刷到他来我的城市出差,放大他发的照片发现他离我并不远;

还有的时候,只是在网上看到一个求婚的视频。

七零八落的梦境里,总会出现同一个主角,但无论什么样的情节,结局都是一样的。

有时我也会自嘲,原来即便做梦,人们也不能创造没有走过的路。

最开始我做梦的时候会去查梦境的寓意,网上解释说梦到一个人代表对方正在遗忘你。

再后来他出现在我梦里的次数多了,我不再迷信什么老天的旨意。

梦境拽着我频频回头,在那些睁开眼回到现实的清晨,我都曾经对着空旷的天花板怅然若失。

过往的细节就像放电影,一帧一帧地划过脑海,而我像个缝缝补补的裁缝,企图把每个分叉的转折都缝轨回道上。

想起的次数多了,悬着的心放不下,想不到这么多年过去, ” 耿耿于怀 ” 这几个字还会从梦境延伸到现实,想要伺机把我缠住。

后来我在网上听说有人讲分手后遗症。

有个女孩说前任提分手是她们一起在海边吃烧烤海鲜。前一秒对方还给自己剥虾,下一秒说我们分手吧。

之后饭是怎么吃的全然没有了记忆。

可是直到现在分手五六年,她不再敢吃虾,看到就想吐。

你说她还爱吗?当然是不了。

只是爱的痕迹太过深刻,连离别的细节都一并打上了烙印。

也许,有些行为的存在和放没放下无关,只是爱过的证据,是对方留给你我的分手遗产。

它是一个难以释怀的梦,是一只看到会反胃的虾尾,是一个早已告别的名字。

那些属于爱情的记忆,就像小时候摔跤后永远留在我们额头上的疤痕,或者右手中指因为反复摹写而留下的茧子,不会彻底消失,但也不会再痛。

Nhụy Hy 2023 | số 88 | Từng yêu là đủ 爱过就好
Nhụy Hy 2023 | số 88 | Từng yêu là đủ 爱过就好

傅首尔讲过一段话,她说:

” 我相信每一段爱情都会有一个彩蛋,这颗彩蛋的名字叫成长。当分开的时间够长,我发现所有的悲伤难过、痛苦都消失了,我只是在偶尔会看到关于他的消息,才想起来:哦,我曾经爱过这个人。 “

人间三千烦恼,世事无常是永恒的主题。

以时间为界会回望过去的种种,好像也能窥见当初我们分开的机缘。有时候你要承认那些阴差阳错的结果,就是你人生最好的结果。

年轻的刻骨铭心成了留在岁月里的侧脸和早已翻过的诗篇,纵然能够陪你一路从过去走到今天,也都是来去一阵风的梦话。

如同有人在喝汽水的时候擦一下瓶口,有人睡觉的时候必须带上耳机,”爱过”就像是生命中大大小小的习惯,是散落在寻常日子里的种种不经意。

而他曾经在我的生命里种下了一颗错过的种子,也在我往后的生活里,教会了我把握还有珍惜。

Tóm tắt bằng Video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên