Nhụy Hy 2023 | số 87 | Mối quan hệ lâu dài nhất chắc chắn chẳng phải tình yêu

Nhụy Hy 2023 | số 87 | Mối quan hệ lâu dài nhất chắc chắn chẳng phải tình yêu 最长久的关系一定不是爱情
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 87 | Mối quan hệ lâu dài nhất chắc chắn chẳng phải tình yêu

Radio Nhụy Hy 2023 | số 87 | Mối quan hệ lâu dài nhất chắc chắn chẳng phải tình yêu 最长久的关系,一定不是爱情

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

知乎上有一个问题:如果再来一次,你会和他当 ” 一辈子的朋友 ” 还是 ” 会分手的恋人 ” ?

有个回答说: ” 在一起之后又分开,和从未在一起,两个同样遗憾。

   我有个朋友喜欢她的高中同学整整十年没有表白。

这十年,为了维持这段所谓的 ” 友谊 ” ,付出了很多努力。

高中毕业的时候,她跟男生报考了同一所大学;大学毕业之后,又跟男生留在同一个城市工作。

在男生看来,一切似乎都是偶然,顶多再加一点朋友的默契,可他不知道,所有的偶然都是另一个人的必然。

女孩从来都没有表达过,因为她觉得, ” 一辈子的友情,总胜过两三个月的爱情。 “

有一天晚上,她突然问我一个很严肃的问题, 她说“我恋爱脑吧?”

当我正在纠结要如何安慰她的时候,她倒是先笑了起来,拍了拍我说 ” 嗐,别担心啦,我自己知道答案,没关系,我愿意。 “

” 没关系,我愿意 ” 。

这六个字胜过了一切。

爱了很久,却只能做朋友。

这种复杂的心情,大概很少有人能够体会。

她们之间无话不说,却唯独不能说那句话;

她了解他生活中发生的一切,却唯独不去了解他对她的感情;

她有勇气陪他经历很多人生至暗的时刻,却没有勇气把那层窗户纸戳破。

你说友达以上,恋人未满,到底是一种奖励还是一种惩罚?

比起那些不确定的未来,她选择了拥有笃定的现在。

Nhụy Hy 2023 | số 87 | Mối quan hệ lâu dài nhất chắc chắn chẳng phải tình yêu 最长久的关系一定不是爱情
Nhụy Hy 2023 | số 87 | Mối quan hệ lâu dài nhất chắc chắn chẳng phải tình yêu 最长久的关系一定不是爱情

   马伊琍曾经在一段采访中说:

“最长久的男女关系不是爱人关系,而是朋友的关系。恋爱关系到最后会有分崩离析的那一天,因为对彼此都有要求,有控制,有占有欲,很多男女关系是可以超越这一层的,它就不再依附在男女爱的关系了,是灵魂上的需要。”

有些人或许是满分的朋友,但她不可能是满分的恋人。

与其成为恋人再后失去,不如倒退一步保持朋友的距离。

至少这样,两个人还能在走遍万水千山之后,互讲来讲一讲,我们各自来时的路,而不是渐行渐远。

所以啊,或许当你不确定未来的时候,不要轻易用友情换爱情。

手牵手很好,但肩并肩或许会是更好的结果呢?

Tóm tắt bằng Video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên