Nhụy Hy 2023 | số 86 | Cảnh vật phía trước rất đẹp, ý tôi là nhìn về phía trước

Nhụy Hy 2023 | số 86 | Cảnh vật phía trước rất đẹp ý tôi là nhìn về phía trước 前方的风景很好我的意思是往前看
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 86 | Cảnh vật phía trước rất đẹp, ý tôi là nhìn về phía trước

Radio Nhụy Hy 2023 | số 86 | Cảnh vật phía trước rất đẹp, ý tôi là nhìn về phía trước 前方的风景很好,我的意思是往前看

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

很多人会在夜里睡不着的时候,反省自己曾经做错了什么事:

考试的时候,填错了答案;

读大学的时候,选错了城市;

谈恋爱,选错了对象。

短短的一生,我们好像总是在做很多错误的选择。

有些随着时间的推移,你慢慢放下了,但有些,你没有办法释怀。

前段时间我在网上看到一条新闻:

说苏州有一名年轻女子掉进了3米深的河里,好在57岁的大叔下班路上的时候正巧路过。衣服都没脱,毫不犹豫地跳了下去,把女子救了上来,看她没什么大碍之后悄悄离开。

后来被人找到接受采访的时候,大叔突然哽咽,泪流不止,说出了一段痛心的过往。

他说他十岁那年,曾经眼睁睁地看着七岁的妹妹掉下河里,那时候他什么都不懂,然后眼睁睁地看着妹妹溺亡。

每当想起那个画面,他的内心都全是悔恨跟自责。

虽然已经过去了几十年,他仍然会在夜里睡觉的时候哭醒,后悔当年没能救起妹妹。

他觉得当下他不是仅仅在救对方,更像是在救当年的妹妹,还有那个自责了将近五十年的自己。

于是在那一刻,他跟十岁的那个小男孩儿和解了,他开始真正的走向了他的十一岁。

Nhụy Hy 2023 | số 86 | Cảnh vật phía trước rất đẹp ý tôi là nhìn về phía trước 前方的风景很好我的意思是往前看
Nhụy Hy 2023 | số 86 | Cảnh vật phía trước rất đẹp ý tôi là nhìn về phía trước 前方的风景很好我的意思是往前看

知乎上有个问题: ” 你这辈子最后悔的事是什么? “

下面的回复,近乎一千条。

有人后悔说在看到小偷的时候,没有大声喊出来,眼睁睁地看着女孩儿的钱包被偷走;

有人后悔,小时候在一次玩耍当中,用树枝不小心戳伤了朋友的眼睛,毁了对方的一辈子;

还有人后悔,奶奶生病住院的时候,没有回去陪她,因为工作失去了最后一面。

人生没有重来的机会,生命没有办法倒带,我们只能接受现实,然后把自己从过去的泥沼中拉出来。

《伦敦生活》里有一句台词我印象很深:

” 人都会犯错,这就是铅笔上有橡皮擦的原因。 “

《第一财经周刊》曾经有个持续5年的栏目,访问200多个政治名流、商业老大、还有电影明星。

在和这些名人的对谈当中,有一个问题被问到过很多次:

” 如果你能够重新回到25岁,你希望改变什么样的事情? “

有人说 ” 我的大半生都在台北,如果可以重来,我想可以出去走走。 “

有人说 ” 希望当初可以勇敢一点去创业,现在就不会再有遗憾。 “

还有人说 ” 我想,我会拼命争取更高的职位,而不是浪费等待的时间。 “

《灵书妙探》里讲: ” 总有一天,你回过头去看看,你就会发现,你的每一个人生经历,每一次错误,每一次失败,都会帮助你走向你应该成为的那个人。 “

那些或悲或喜的过往,都会成为你人生后来的序章。

花会再开,春天会再来,我们的人生中也会释怀的。晚安

Tóm tắt bằng Video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên