Nhụy Hy 2023 | số 75 | Làm sao để nói với người, hối tiếc của tôi là người (hạ)

Nhụy Hy 2023 | số 75 | Làm sao để nói với người hối tiếc của tôi là người (hạ) 该怎么告诉你我的遗憾是你(下)
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 75 | Làm sao để nói với người, hối tiếc của tôi là người (hạ)

Radio Nhụy Hy 2023 | số 75 | Làm sao để nói với người, hối tiếc của tôi là người (hạ) 该怎么告诉你,我的遗憾是你。(下)

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

以前我常常会听到一句话:两个有缘的人,即使走散,也会在未来的某一天重逢;

可现实却是:很多人一转身,就消失在人海。

  即使多年之后再相遇,但我们也不再是当初的我们。

和杨涛分手的三年中,我幻想过很多种和他重逢的场景。

可能是在某个平常的下午,他凭空出现在我家楼下,跟我说他后悔了;

可能是在我常去的那家咖啡馆,我坐在靠门的位置,然后我看到他刚好进来;

也可能是我脑子突然抽风,跑去他的城跟他说:我没有放下。

总之我从来没有想过有一天我们会在朋友的婚礼上重逢,还是一个对他来说并不亲亲的朋友。

所以当他拿着酒杯走向我,问我 ” 这些年你过得还好吗? ” 的时候,我很慌乱。

感觉说什么都不对,感觉说什么都为时已晚。

于是我匆忙地离开,找了一个安静的地方躲着。

那时候我才意识到,原来真正喜欢过的人,不管时间过去多久,再次见面还是会心动。

我离开之后,他给我打了一通电话,他出来找到了我。

我在跟他看到的时候,已经冷静了很多。

他伸出手要跟我握手,我礼貌性地把手伸出去。握住的那一个瞬间,我能感觉到他不想放手,但最后理性还战胜了感性,他松开了手,我们保持着一米的距离坐着聊天,聊起了彼此这三年的生活。

其实他以前是个话不太多的人,但那天我能感到他不想停下来,

他说,刚分手的那段时间,他每天两三点钟才睡,用工作麻痹自己。

他说很多次想过来找我,但又觉得自己给不了我想要的,最后就选择算了。

那一瞬间我突然相信了一句话, ” 爱是一场久别重逢。 “

放下的人重逢,是既然如此,那就祝福你;而还爱的人重逢,是原来你还在这里。

Nhụy Hy 2023 | số 75 | Làm sao để nói với người hối tiếc của tôi là người (hạ)  该怎么告诉你我的遗憾是你(下)
Nhụy Hy 2023 | số 75 | Làm sao để nói với người hối tiếc của tôi là người (hạ)  该怎么告诉你我的遗憾是你(下)

朋友的婚礼,我只请了三天假,回到北京的那一天,杨涛开车送我去机场。

三十分钟的路程,我们走了快要俩个小时。

我们等着时间过得慢一点,可是即使很慢,我们还是走到了终点。

准备进站的时候,他轻轻抱了我一下,他说: ” 照顾好自己 ” 。

我说 ” 好 ” 。

我期待着他能再跟我说点什么,但他没有;

走了大概十米的距离之后,我回头看了一眼,他已经走了。

我愣了一下,然后转过身继续向前走着。

那一刻我心里有了很多个答案。

飞机起飞之后,我的思绪被拉回到现实。

我清楚地知道,我们不可能再跑回到原来的位置。

我们的阅历,心智,不允许我们再为爱而冲昏头脑。

可能人生就是这样喜欢捉弄人,我们相遇得太早,却又重逢得太晚。

人生就是你会不知不觉地走到如今的境遇里,等到幡然醒悟想要找回一些什么的时候,发现一切都来不及了。

这一切像极了《最好的我们》里面的那段台词:

” 当时的他是最好的他,后来的我是最好的我。可是最好的我们之间,隔了一整个青春。是怎么奔跑也跨不过的青春,于是只好伸出手道别。 

Tóm tắt bằng Video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên