Nhụy Hy 2023 | số 70 | Dưới đáy cùng Wechat của bạn, tiết lộ những người bạn đã từng quan tâm

Nhụy Hy 2023 | số 70 | Dưới đáy cùng Wechat của bạn tiết lộ những người bạn đã từng quan tâm 你的微信置底暴露了你曾在乎的人
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 70 | Dưới đáy cùng Wechat của bạn, tiết lộ những người bạn đã từng quan tâm

Radio Nhụy Hy 2023 | số 70 | Dưới đáy cùng Wechat của bạn, tiết lộ những người bạn đã từng quan tâm 你的微信置底,暴露了你曾在乎的人

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

每一次换手机,我都会花上半天时间,把微信记录认真地导到新手机里。

筛选消息的时候我偶然意识到,我们好像只会在意微信的置顶是谁,却不曾从下往上翻阅过。

那个微信置底的人,他是为什么被留在了最后呢。

我的微信置底,是一个读书交流群。

当时参加图书漂流的活动,大家在不同的城市,却因为同一本书而凑到了一块儿。

对话停留在2020年底,群主提到说:他从北京搬去长沙,而且在长沙开了一间咖啡馆,叫我们有时间可以去玩。

想起那段时间热火朝天地讨论一个主题,每天迫不及待把书单转到群里,感叹如今时过境迁,匆匆的相聚成了乍现的欢喜。

或许生活就是这样,说过的承诺,擦肩的人,以为永远记得的回忆,都会随着微信头像的下沉而逐渐想不起来。

我发现,微信列表往往印证着你人生的排序。

从置顶到置底,必定隔着漫长的时间跨度。那些曾经占据分量的过往,最终会化成轻简的念想,你要翻到最后的最后,才会明白时过境迁,其实是个跟起落有关的词。

朋友说她的微信置底,是一个小红点。

她曾经爱过的人把她删除了。这个小红点提示这她对方不在是你的好朋友。尽管她还清楚的记得,分手的那天,她说的最后一句话是 ” 不管怎样,我们要保持联系。 “

可是聊天记录停留在2021年,时间证明了这句话有多么容易被摧毁,就像你以为的永远也不过是年少无知的天真。

Nhụy Hy 2023 | số 70 | Dưới đáy cùng Wechat của bạn tiết lộ những người bạn đã từng quan tâm 你的微信置底暴露了你曾在乎的人
Nhụy Hy 2023 | số 70 | Dưới đáy cùng Wechat của bạn tiết lộ những người bạn đã từng quan tâm 你的微信置底暴露了你曾在乎的人

两年来,朋友的爱情并不在置顶,反而折叠在了置底。

那个停止的日期和那个刺眼的红点,即便被日常琐碎挤出了视线,也依然横亘在心里,无法转身就忘。

这个世界上一定有很多人,会因为舍不得而无奈地看着一段爱情下沉,又因为忘不掉而把自己困在感情的迷宫里。

可是你要相信,你每一次无法挽留的降落,都必定伴随着一条新讯息在眼前亮起来。

遗忘跟时间休戚与共,它会轻轻地愈合你身上的伤口,磨掉你坚硬的结痂,等生活在你的四周开出花朵来,蹚过的泥泞自然也就成了不值一提的尘土。

在乎的人会置顶,要好的朋友会联系,就连常看的公众号也会能够得到一个星标的优待,所以你看,重要的人、事、物都是 ” 刻意 ” 留存的。

而遗忘,是唯一无法刻意的东西。

它要按照自己的步调走完全程,才能停在你记忆的深海里,由不得半点强求。

所以我常想,微信置底里就藏着一个自然遗忘的过程。

萍水相逢,用情至深,人生注定无法回头。时间会将一切封存起来,直到某天偶然想起,打开最下面的对话框,它会用一行又一行的文字提醒你说:那段发光的记忆是如何悄无声息暗掉的。

生活的优先级一摞一摞地叠上去,跟过去有关的痕迹,必然会在垫底的位置落灰,就像一块石头丢入湖水,沉没和消失是对执念无声地告别。

时间以温柔的力量把下一段旅程的丰饶塞进你的怀里,于是在热闹的讯息交流中,那些放不下的东西会找到它们合适的归处。

我曾经以为遗忘很难,要一块一块地敲掉岁月的砖。

后来我发现,遗忘会平分在每天的寻常里,它仅仅是一栏狭窄的聊天框,在日复一日的光景中,缓慢地下坠着,最终停在你人生的置底。

然后等到有一天,你连翻都要花上一点时间的时候,你就会明白,过去真的会过去的。

Tóm tắt bằng Video

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên