Nhụy Hy 2023 | số 68 | Lời khuyên chân thành viết cho tình yêu của những cô gái trẻ

Nhụy Hy 2023 | số 68 | Lời khuyên chân thành viết cho tình yêu của những cô gái trẻ 写给年轻女孩的恋爱忠告
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 68 | Lời khuyên chân thành viết cho tình yêu của những cô gái trẻ

Radio Nhụy Hy 2023 | số 68 | Lời khuyên chân thành viết cho tình yêu của những cô gái trẻ 写给年轻女孩的恋爱忠告

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

我听过对爱最好的描述,往往不是多么精巧的形容或者概括。

就只是一句,你要去爱具体的人。

唯有跟一个人真真切切地爱过,你才会知道,感受,会胜过所有的语言。

我前段时间刷到了鸟鸟的视频,她说:

作为一个单身人士,和爱情最接近的时刻,就是在网上研究它。

研究方法主要是,看情感博主的视频学习谈恋爱的方法,以及去劝分小组的讨论区里面围观情感八卦,给自己避雷。

不知道从什么时候开始, ” 恋爱还要看别人谈 ” 成了年轻人挂在嘴边的流行语,连恋爱观察节目也如雨后春笋一般地涌现出来。

我们在一小块屏幕前认真地看着别人的爱情,会为美满的结局憧憬高质量的恋爱,也会在所有爱而不得的故事里,流着我们自己的眼泪。

那些转化成影像的情感体验,被哲学家,心理学家们拆解成了一个一个爱情的课题,连同 ” 爱 ” 这个字眼,似乎也已经变成填补生活边角的 ” 代餐 ” 。

爱情在讨论当中被抽象化,我们甚至忘记盯着一个人眼睛的时候,既害羞又舍不得别过头去的怦然。

很长一段时间里,我就是那个喜欢看别人谈恋爱的嗑糖分子。

我总是觉得别人谈,幸福是可以共情的,而受伤是不存在的。就像咀嚼甘蔗,永远榨取它最甜的部分,于是不必承担爱情的苦。

你不用害怕哪一次吵架就是压死骆驼的最后一根稻草,也不用在数不清的夜里对着闪烁的光标流泪,因为在爱的剧本里,连决绝的转身都写下了重逢的归期。

朋友说,我们不能只是喜欢爱这个概念,应当去爱实实在在的人。

然后她问我,你觉得爱真实生活当中的人是什么样的感觉。

我回她,她说:好像是失望。

她摇摇头说,是失望后被重新点燃的时候,觉得人生值得一过的感觉。

那些吵架和好的情侣会把彼此抱得更紧,因为每次失而复得都是两个人共同的努力;

分手虽然痛苦,但你走出低谷在山顶吹风的时候,才会相信自己仍然有勇气在爱一场;

爱就是要具体到眼睛鼻子,七情六欲,具体到单个的人,于是生活才诞生了意义。

跟真实的人发生互动,期待每个被点亮的时刻,然后不怕受伤地从新走进风雨里,这些建议,成为我拿起相机出门寻找的理由。

Nhụy Hy 2023 | số 68 | Lời khuyên chân thành viết cho tình yêu của những cô gái trẻ 写给年轻女孩的恋爱忠告
Nhụy Hy 2023 | số 68 | Lời khuyên chân thành viết cho tình yêu của những cô gái trẻ 写给年轻女孩的恋爱忠告

偷偷恋爱的高中生,会因为他把她的笔记借给了别人而互相冷战不说话;

公园里拍婚纱照的新人,也会在镜头的甜蜜之外,为酒席的细节而起争执;

男孩惹女孩生气,女孩独自走出好远,男生意外地没有立即追上去;

爷爷要帮奶奶拿背包之前,奶奶也会嫌弃他刚在市场摸过带泥的土豆。

可是尽管如此,最后的他们,还是无一例外地牵回彼此的手。

看到那些定格的画面我才明白,真实的爱,会胜过千万次的想象,它带给人生丰富的体验,有着多少糖跟甜宠剧都无法企及的广度。

所以,比起纸上谈兵,我们要学会的是,如何真实地上一次 的” 战场 ” 。

这些年总有人拿钻石比喻爱情,祈求它坚固且忠贞,可是我却觉得爱情像钻石,因为钻石的多面。

一颗标准的圆钻要经过多次打磨,切割出57个刻面,才能把摄入的光线全部反射。爱情也一样,我们把自己坦露在爱中,承受着彼此之间的磨合,最终呈现出来的耀眼,才是爱的恒久。

如果说土豆,笔记,酒席的争吵是相爱的常态,那这一切之后的牵手,才是我们为什么相爱。

要知道,牵你的手,是虚拟影像永远无法做到的事情。

那份真实的触感,会帮我们低于岁月的万难。

Tóm tắt bằng video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên