Nhụy Hy 2023 | số 67 | Làm sao để nói với người, hối tiếc của tôi là người (thượng)

Nhụy Hy 2023 | số 67 | Làm sao để nói với người hối tiếc của tôi là người thượng 该怎么告诉你我的遗憾是你(上)
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 67 | Làm sao để nói với người, hối tiếc của tôi là người (thượng)

Radio Nhụy Hy 2023 | số 67 | Làm sao để nói với người, hối tiếc của tôi là người (thượng) 该怎么告诉你,我的遗憾是你 (上)

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

” 人类用什么衡量爱? “

” 用分开后的痛苦。 “

以前我总觉得三年是个很漫长的时间。

三年可以用来读完初中或者高中;

三年可以换好几份不同的工作;

三年我可以去很多地方见很多人。

三年可以做的事情有很多,可是有些人却放不下一个人。

2019年我和杨涛分手的时候,我完全没想到后来的我会如此耿耿于怀。

我记得他走的那天,我表现得很平静,没有挽留,没有责骂,只是长舒了一口气,然后在机场跟他挥手告别,我心里默认我们这辈子不会再见了。

那时候,分手对我来说是一件如释重负的事情。

因为在那之前,我们已经争吵过很多次,关于他性格浮躁,做什么事情不想后果;关于我敏感内向,什么事都憋在心里不跟他说。

最后的结论是:我们好像不合适,这段感情没有必要继续。

我曾经听过一句话:固执的女孩和要面子的男孩总是会错过的。

我当时还不以为然,没想到后来的我们印证了这句话。

有时候我会想,要是我们晚一点在遇见,他刚好成熟,我刚好温柔。

这样我们就不会因为一些小事而争吵,也不会因为冲动或者倔强就突然结束关系。

可是感情这种事,不讲究天时地利人和,说发生就发生,说结束就会结束。

Nhụy Hy 2023 | số 67 | Làm sao để nói với người hối tiếc của tôi là người thượng 该怎么告诉你我的遗憾是你(上)
Nhụy Hy 2023 | số 67 | Làm sao để nói với người hối tiếc của tôi là người thượng 该怎么告诉你我的遗憾是你(上)

杨涛走之后,我一个人在这座城市里生活了很久。

日子过得不好也不坏,就是偶尔会觉得身边少了个人。

阳台的郁金香开的时候,我会突然想起他说, ” 这种花招飞虫 ” ;

周末在家做饭的时候,我会想起他之前做的糖醋排骨很好吃;

晚上睡不着的时候,我会打开网易云,单曲循环他曾经喜欢的那些歌。

很多瞬间我都觉得,他好像还在我身边,但空荡的房间,滴答的秒针,一遍又一遍地提醒着我,那个人已经离开很久了。

有人说:当男人错过了一个很爱很爱的人之后,就会变得将就;而女人失去了一个很爱很爱的人之后,就会变得挑剔。

分手后的这三年里,家人、朋友、同事给我介绍了不少男生,有的成熟稳重,有的活泼乐观,也有的事业有成,前途大好。

我清楚地知道,这里面有些人很适合我,跟他在一起我会过得挺开心的。

可是好像我容纳不下别人。

我记得后来每当飞机划过天空的时候,我都会不由自主的抬头看着,然后心里暗暗想着说:或许有一天他还会回来呢。

于是那个时候我才意识到,原来分手的后遗症不是遗憾,是想念。

前段时间,我们共同的朋友结婚,我又再次见到了他。

时隔三年,他变了很多。

头发变短,皮肤变得粗糙,性格变得沉稳。

只是向来滴酒不沾的他,那天不知道为什么,非要端起酒杯跟在座的人喝个遍。

一开始我觉得这件事儿很荒唐,直到他走到我旁边的时候我才明白他的意图。

他盯着我的眼睛很久没有说话,酝酿了半天最后说了一句: ” 这些年,你,过得还好吗? “

为了掩饰情绪,我匆忙了离开,却在出门五分钟之后,接到了一个电话。

不用猜,我知道是他。

未完待续.

Tóm tắt bằng video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên