Nhụy Hy 2023 | số 60 | Đừng chỉ trong ngày hôm nay nói yêu bà ấy

Nhụy Hy 2023 | số 60 | Đừng chỉ trong ngày hôm nay nói yêu bà ấy 别只在今天说爱她
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 60 | Đừng chỉ trong ngày hôm nay nói yêu bà ấy

Radio Nhụy Hy 2023 | số 60 | Đừng chỉ trong ngày hôm nay nói yêu bà ấy 别只在今天说爱她

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

你知道吗,

在你出生之前,

就有一个人在爱你了。

那时候你们还没见过彼此,

但是她却一直小心翼翼地保护着你,

直到你呱呱坠地,出现在这个世界上。

你第一次见到她的时候,

她才二十多岁,年轻貌美,

满眼都透露着紧张欣喜。

那是她第一次做妈妈,也是你第一次做孩子。

一种天然的、纯粹的、深厚的爱,就此在你们之间形成。

在那之后的几十年中,这种爱如同日子一般,只增不减。

她从来没想过,你的到来会把她变成另一个人。

她是一个很典型的传统母亲,有了你,就失去了她自己。

在你还小的时候,她的目标是让你吃饱穿暖;

在你上学的时候,她的目标是让你好好学习,考个好高中、好大学,有个好前途;

在你工作的时候,她的目标是看着你找份好工作,然后顺利地恋爱、结婚、生子,

过上自己幸福的小日子。

这么多年来,你从来不知道她自己有什么梦想。

每次聊到这个话题的时候,她也只是说:

” 我就希望你过得好。 “

她总是这样,爱你胜过爱她自己。

” 如果说放手是一门功课,那她这一生都没有考过。 “

现在你二三十岁了,变得越来越成熟,也越来越独立;

而她不知道从哪天开始,变成了一个五六十岁的中年妇女。

身材有些发福,皮肤变得枯黄干瘪,

一双手伸出来,全是老茧,指纹解锁都经常识别不出来。

她看起来苍老了很多,也孤独了很多。

仔细想想,你们这些年之间的距离好像真的拉大了,

不管是在地理上还是心理上。

以前小的时候每天一睁眼你们俩就能见面,

现在一年到头,也只能见两三次,每次都是来也匆匆、去也匆匆。

以前不管遇到什么事,你都会第一时间找她亲诉;

现在不管经历了多大的坎坷,你都习惯了一个人抗;

当她问起你近况的时候,你也总是强颜欢笑地告诉她说:

“哎呀我一个人在外面挺好的,你不用担心。”

Nhụy Hy 2023 | số 60 | Đừng chỉ trong ngày hôm nay nói yêu bà ấy 别只在今天说爱她
Nhụy Hy 2023 | số 60 | Đừng chỉ trong ngày hôm nay nói yêu bà ấy 别只在今天说爱她

以前她总是盼着你长大,现在她总是怀念小时候的样子。

你看,不知不觉间,你们都变很多了。

这些年,你扮演过很多角色:孩子、学生、上班族、女朋友、妻子、母亲,

后来你发现,原来只有 ” 孩子 ” 是最好当的,

因为不管你做得好不好,都有人无条件地爱你。

赌气、摔门、不吃饭,这一招永远对她有用。

开心、难过、生气、委屈,只有她永远看在眼里;

她爱你的光鲜亮丽,也爱你的锈迹斑斑。

只要是你,她就会毫无理由地去爱你。

在这个社会上,你可能只是一个不起眼的边角料,

但在她眼中,你永远是她的骄傲。

” 你用了一生和她说再见,她却用了一生和你说路上小心点。 “

她很少直接说 ” 爱你 ” ,却把自己所能想到的所有的好都给你。

你很少说爱她,但是每一个独孤的瞬间里,你都会无比地想念她。

这一生,爱情来来去去,朋友聚聚散散,但妈妈永远是妈妈。

今天是母亲节,听到这里,希望你能给她打个电话,说不说爱没关系,能告诉她,你很想她。

祝全家所有的妈妈,

节日快乐!平安顺遂!

Tóm tắt bằng video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên