Nhụy Hy 2023 | số 59 | Tôi xóa mất Wechat của người tôi thích rồi

Nhụy Hy 2023 | số 59 | Tôi xóa mất Wechat của người tôi thích rồi 我删掉了喜欢的人的微信
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 59 | Tôi xóa mất Wechat của người tôi thích rồi

Radio Nhụy Hy 2023 | số 59 | Tôi xóa mất Wechat của người tôi thích rồi 我删掉了喜欢的人的微信

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

我听说一个微信号,能添加的好友上限是10000。

感觉这个数字很像爱情的隐喻。

万中无一的概率,你遇见Ta,然后告别Ta。

假期那会儿跟朋友出来聚会,真心话大冒险时被问到说 ” 喜欢的第一个人是谁 ” ,我几乎想都没想就念了他的名字。后来又输掉游戏就选择了大冒险,结果被要求给这个人发微信。

我在通讯录里找的时候,有那么一瞬间,我记忆也跟着恍惚起来。

大概有十年了,故事散场至今。

我手指划过屏幕,直到 ” 786个朋友 ” 这句收尾出现,我始终没有见到那个熟悉的名字,心里有了定音,我们已经各自回归人海。

当时吵架,几次删掉再加回,如今已经想不起那个人最后是以什么方式消失的。也许是我下定决心点了删除,也许是换手机的时候没有选择把他同步,又或者是他先抹掉一切痕迹,在我浑然未觉的时光里。

时间总是会冲散没有牵住彼此的人,然后让所有执念时过境迁,变成不再发送的对话框,以及没有留在列表里的名字。

我人生中第一个爱的男孩,他站在16岁的刻度上。

是皂角的气味,利落的板寸五百毫升的百事可乐,也是凌乱的书桌,不太好看的字体,以及皱巴巴的,写着我喜欢你的小纸条。

遇见他之前,我不知道如果在意的人做操的时候站在后排,我会紧张得动作僵硬;

没有试过用脚步丈量篮球场的长和宽,也不知道绕着操场走上一圈要多久;

原来路灯是可以把两个人的影子叠在一块儿的,而接吻,是不需要一直踮脚的。

那个时候的爱,真挚又笨拙。

即便后来遇见很多人,但第一次的心动,如此种种都会因为那个人而站在原点,被完整地载入岁月,像瞬间答出他的名字一样清晰着。

作为回首眺望时永恒的参照,那些跟爱情有关的第一次,往往藏着我们最初的样子。

Nhụy Hy 2023 | số 59 | Tôi xóa mất Wechat của người tôi thích rồi 我删掉了喜欢的人的微信
Nhụy Hy 2023 | số 59 | Tôi xóa mất Wechat của người tôi thích rồi 我删掉了喜欢的人的微信

光良有一首歌叫《第一次》,评论区近乎一万条回复,都是在故事的结局书写开始的。

他说自己那个时候像个傻子,只知道暗恋什么都不敢做,但他擅长把喜欢放在心里,哪怕望着一个背影很多年。

他说意识到喜欢之后就表白了,无奈拒绝来得措手不及,盛大的心意未必能够开花结果,这是爱情教会他的第一课。

有人第一次喜欢就走到了婚礼,哪怕中间分分合合,始终笃定地相信着对方就是那个人。

也有人活在第一次喜欢震荡出的余晖里,那之后的所有遇见,都像对曾经的爱无休止地临摹。

第一的美妙在于,年少时凭借本能靠近的我们,不知深浅不谙世事,赤诚地爱着,哪怕淋一场雨,都觉得是芬芳。

于我而言,再回想起那个男孩,心上早已经没有任何遗憾,想来这段遥远又珍贵的感情最终找到了它应该有的位置。

不在我的微信列表里,但在我人生的序章里。

如果爱情是人生的必修课,那么第一次喜欢则是这门课程的启蒙。

它陪你走过一段未必有结果的路,体验如何纯粹地爱一个人。

而这些,最终都会在未来的某天让你与十几岁的自己重逢。

然后笑着说上一句:

人生不会只如初见,但一切都是成长,包括热泪盈眶。

Tóm tắt bằng video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên