Nhụy Hy 2023 | số 50 | Tôi đã đi qua biển hồ sông suối, song không thể đi đến tương lai của người

Nhụy Hy 2023 | số 50 | Tôi đã đi qua biển hồ sông suối song không thể đi đến tương lai của người 我走过江河湖海却没有走进你的未来
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 50 | Tôi đã đi qua biển hồ sông suối, song không thể đi đến tương lai của người

Radio Nhụy Hy 2023 | số 50 | Tôi đã đi qua biển hồ sông suối, song không thể đi đến tương lai của người 我走过江河湖海,却没有走进你的未来

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

以前我不懂,怎么会有人一直念念不忘呢。

再深的感情,在缘分的交错下,在时间的洗涤后,都会变得模糊、斑驳,所有以分别为结果的爱情,大多只会成为我们青春的证明和酒过三巡之后的谈资。

没有人会一直放不下谁。Image

张云和韩振是在学生时代认识的,

张云中考那年,韩振恰好高考,张云考上了当地的重点高中,韩振落榜了,没复读,在当地一家连锁超市打工,收银、搬运、进货,什么都干。

张云就是去超市买东西的时候认识韩振的,当时张云捏着手里不多的钱站在货架前徘徊了一圈又一圈,一会儿看看牛奶,一会儿看看奶粉,拿不定主意。

韩振在她身后摆货,货都摆完了看张云还没挑好,多嘴说了一句: ” 你晚上八点来,那时候牛奶降价活动正好开始,比现在便宜。 “Image

张云回头看看韩振,没反驳也没应允,转身就走了。

本来韩振还在担心自己是不是多嘴了,也许张云并不缺钱,只是没想好要买什么,没想到晚上张云真的来了,买了牛奶,还额外买了两袋鸡蛋。

结账的时候张云四处眺望,找到在门口卸货的韩振,走过去说了一句: ” 谢谢你告诉我打折消息,下次搞活动是什么时候你知道吗? “

他们就这样认识了。

张云和奶奶父亲一起生活,奶奶有轻度老年痴呆,记性总是不好,父亲没有稳定工作,四处给人打零工补贴生计,张云虽然年纪小,但却操持着全家的家务,盘算着一家的开销。

韩振知道她的情况后,嘴上没说什么,但行动上一直帮着这个认识不久的女孩。Image

除了给她留好打折商品,有空的时候还帮张云爸爸拉活,带张云奶奶下楼晒太阳。

韩振和张云说,你是学习的料,别因为眼前的这点小困难耽误了前程,有我呢,我帮你照顾家里,你好好读书。Image

张云高三的时候奶奶走了,韩振叫来好哥们帮着料理后事,葬礼虽然简单但不凄凉。

大二的时候爸爸摔坏了腿,韩振背着爸爸上下楼,背了好几个月。

那些年,韩振陪着张云读书,考大学,送走奶奶,照顾爸爸,两个人虽是恋人,但更像是兄妹,亲人。

人生里的黑暗和绝境,因为韩振的存在,少了很多伤人的能力。如果没有这个人,张云想不到撑到哪天就撑不住了。

Nhụy Hy 2023 | số 50 | Tôi đã đi qua biển hồ sông suối song không thể đi đến tương lai của người 我走过江河湖海却没有走进你的未来
Nhụy-Hy-2023-số-50-Tôi-đã-đi-qua-biển-hồ-sông-suối-song-không-thể-đi-đến-tương-lai-của-người

张云毕业后想去南方看看,叫韩振一起去,韩振担心冒险,怕人生地不熟,还不如现在挣得多。于是张云一个人先去了南方。

她在浙江那边忙得昏天黑地的时候,韩振说了分手。

那时候网络还不发达,张云想买张票回来和韩振好好聊聊,却发现自己全部收入都投在了当时的业务中。

等等吧,等生活好起来就都会好了;等等吧,反正我们还年轻,再等几年再谈感情也来得及。

命运的每一次扭转都不曾告知当事人分毫,人在当时的境遇里也不会预料到眼下的一个决定真的会差之千里。Image

张云现在在浙江那边有个服装加工厂,下面有一百多号员工,人们都称呼她云总,

没人知道她当年在超市货架前买不起正价牛奶的窘境,也很少有人知道韩振的存在。

当年只身一人奋斗,实在无暇兼顾感情,韩振提分手,她想着混出个样子就把韩振和爸爸都接过来一起生活。只是等她稍有成就时,韩振已然是两个孩子的爸爸了。Image

她一直未婚,如今都快四十了,现在事业顺利了,终于有时间好好面对自己的感情了,却发现很多失去的已经追不回了。

朋友说给张云介绍的相亲对象得配得上她如今的身价,要么是当地的厂二代,家里条件都不错,要么就是金融届的翘楚。

可她好像哪个都没看上,哪个都不喜欢。好像被命运下了咒,感情始终进展不顺。

她后来终于明白了,曾经有个人在她心里拿过满分,那个人离开了许多年,但却困住了张云。

他不同于任何人,任何人都不能同他比,他可以毫不费力地赢过所有人。如果韩振现在向张云招手,张云一定毫不犹豫地向他跑去。

可张云知道,不会有这种如果了。

她打听过韩振的消息,想联系但又怕打扰,想问候但又怕多余,于是什么都不做,什么都没说。

Image

她和她助理说,我打算干到五十就退休,把厂子交给年轻人,然后回我们老家,开一个小超市,心情好了就卖便宜一点给生活窘迫的人,心情不好就不营业,看看六七十岁能不能找个老伴儿。

她助理不知道她的心思,跟她说六七十岁的老头,要么离异,要么丧偶带孩子,你何必呢。

张云笑了笑说,那可不一定,这里面也许有好男人。

如果人生一定要拿什么和爱做交易,那么如今拥有的就是命运最好的赠予。

有人说张云什么都有了,可张云心里知道,这代价太大了,大到她宁愿没有眼前的一切。

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên