Nhụy Hy 2023 | số 4 | Tìm kiếm 3 từ này trên Wechat, là sẽ biết ai quan tâm tới bạn nhất

Nhụy Hy 2023 | số 4 | Tìm kiếm 3 từ này trên Wechat là sẽ biết ai quan tâm tới bạn nhất 微信搜这三个字就知道谁最在乎你
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 4 | Tìm kiếm 3 từ này trên Wechat, là sẽ biết ai quan tâm tới bạn nhất

Radio Nhụy Hy 2023 | số 4 | Tìm kiếm 3 từ này trên Wechat, là sẽ biết ai quan tâm tới bạn nhất 微信搜这三个字,就知道谁最在乎你

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

在微信中搜索 ” 想你 ” ,有132条聊天记录;
搜索 ” 爱你 ” ,有278条相关记录;
但是搜索 ” 对不起 ” 这三个字,却只有一条记录,是我爸发给我的。
图片
都说, ” 中国的父母一辈子在等孩子道谢,而中国的孩子一辈子在等父母道歉。 “
确实如此。
在我前二十多年的生活里,从未听过父母说一句道歉的话。即使被错怪了,他们也只是说一句 ” 出来吃饭 ” ,就算道歉了。
直到我工作之后,才听到了我爸说的第一句真正的 ” 对不起 ” 。
图片
记得那时候我跟朋友约好,毕业后一起北漂,但是我爸妈死活不同意,非要让我在家找份工作,为了这事我们吵过很多次。
临走的前一晚,我爸还训了我一顿,说我长大了,翅膀硬了,不听父母的话了。
我当时气不过,就顶了他一句, ” 对,我就是翅膀硬了,我明天就走。 ” 说完把房间门咣地一声关上,开始一边哭一边收拾行李。
我不明白,为什么自己爸妈一点都不理解自己;更不明白我都这么大了,为什么他们不相信我能在外面过得很好。

图片

晚上在床上翻来覆去睡不着,感觉满肚子全是委屈。
凌晨一点多的时候,我爸突然给我发了条微信:
” 孩子,对不起,爸今晚不该那样说你。只是我们当父母的哪有不希望孩子好的,你还小,没出去工作过,不知道在外打拼有多难,你要是受了委屈,我跟你妈离这么远,什么忙也帮不上,我们不放心,希望你能理解爸妈的苦心。 “
看着那些话,我的眼泪唰地一下就出来了,因为那是我爸二十多年来,第一次跟我说对不起。
图片
我实在想象不到,像他那样一个自尊心极强又很要面子的中年男人,是怎么低下头给我发出那段话的。
后来我妈告诉我,那天晚上我爸一宿都没睡。一边后悔自己说的话太重了,怕伤害到我;一边又操心我马上要外出工作,怕我一个人吃苦。
思来想去后,给我发了那条微信,希望我第二天走的时候,不要带着委屈。
我想,对那时候的他来讲,我比他一直看重的 ” 面子 ” 更重要吧。
图片
以前别人问我,怎么知道谁最在乎你的时候,我会说看谁跟你说 ” 我爱你 ” ,但是现在突然发现, ” 对不起 ” 其实比 ” 我爱你 ” 更有力量。
我们这一生也许会听无数次 ” 我爱你 ” 、无数次 ” 我想你 ” ,可真正跟你说 ” 对不起 ” 的人,一定屈指可数。
而这些人,一定是非常非常在乎你的人。
因为这意味着,在你和他极其重视的自尊心面前,他优先选择了你。
其实很多时候,我们都不具备承认自己做错了事情然后说对不起的能力。
图片
在家人面前说错话的时候,我们默认家人会原谅自己;
在朋友面前做错事的时候,我们会通过一顿酒来冰释前嫌;
在伴侣面前犯错的时候,道歉这件事就变得更难,因为我们谁都不想低头。
在我们潜意识里,说 ” 对不起 ” 在某种程度上就等于 ” 认输 ” ,或者说承认自己不行。
所以从小到大,没有几个人能坦诚地、真挚地跟别人说一句 ” 对不起 ” 。
而那些会在感情里先说对不起的人,不一定是他错了,可能是他太怕失去或者说更懂得珍惜。

Nhụy Hy 2023 | số 4 | Tìm kiếm 3 từ này trên Wechat là sẽ biết ai quan tâm tới bạn nhất 微信搜这三个字就知道谁最在乎你
Nhụy-Hy-2023-số-4-Tìm-kiếm-3-từ-này-trên-Wechat-là-sẽ-biết-ai-quan-tâm-tới-bạn-nhất


学会说 ” 对不起 ” 大概是我们每个人的必修课。只是很多人要用失去作为代价才能明白这一点。
所以啊,不要等误会扎根了才学会解释;不要等朋友绝交了才学会挽留;不要等爱的人离开了才学会道歉。
有时候,一句真心的 ” 对不起 ” 反而能帮你留住生命中最重要的那个人。

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên