Nhụy Hy 2023 | số 152 | Con người khi đã sống được tốt, sẽ tha thứ rất nhiều điều

Nhụy Hy 2023 | số 152 | Con người khi đã sống được tốt sẽ tha thứ rất nhiều điều 人过得好之后会原谅很多事
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 152 | Con người khi đã sống được tốt, sẽ tha thứ rất nhiều điều

Radio Nhụy Hy 2023 | số 152 | Con người khi đã sống được tốt, sẽ tha thứ rất nhiều điều 人过得好之后,会原谅很多事

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (2023)

(Ủng hộ mình cốc cà phê tải bản chuẩn đầy đủ Hán tự +pinyin+Dịch này tại đây nhé: Link)

Nội dung:

你觉不觉得人跟人之间的纠葛特别不公平,明明同一件事做错的根本不是你,结果最后迟迟不能释怀的,却是我们自己。

那天看到一段话,说我们的身体里装着很多碎片。

贫穷的童年,不被理解的青春,背叛过的朋友和冷漠的父母,还有说着爱你刀起来却比谁都狠的负心人。它们像玻璃碎片一样卡在不同的年岁,每想起一次,都免不了痛上一回。

有时坐在一块儿吃饭聊起各自的人生,就会发现那个女孩特别在意钱。她说钱能给她安全感,因为在一个重男轻女的家庭里,自己挣的每一分钱都会让她有逃离的底气。

而另一个多年的好哥们,现在还是从来都不跟我们去唱K,因为他说,他在那儿告过白,分过手,喝得酩酊大醉还哭得丢尽了脸,往后再也不去了。

好像几杯啤酒下肚,大家都能翻出一两个难以释怀的故事,关于他这辈子都不会原谅的出轨,她高考时被父母瞒着篡改的志愿,以及人生低谷时见过的冷眼和旁观。

对于世界来说,伤害或许是一个中性词,但对处处动情的我们而言,那是无论过去多少年都很难走出来的梦魇。

手机里有一首歌,在我二十几岁的时候曾反复听过上千次。

那首歌叫《原谅》。

Nhụy Hy 2023 | số 152 | Con người khi đã sống được tốt sẽ tha thứ rất nhiều điều 人过得好之后会原谅很多事
Nhụy Hy 2023 | số 152 | Con người khi đã sống được tốt sẽ tha thứ rất nhiều điều 人过得好之后会原谅很多事

前阵子久违地随机到这首,然后我突然发现,曾经以为这辈子都过不去的坎,就算是用爬的,我也爬过来了。

作为单亲家庭长大的小孩儿,从小到大我不止一次问过这个世界,为什么是我。

为什么明明父母婚姻的不幸,到头来害怕被爱,觉得没有配得感的人是我。又为什么,已经很辛苦地好好长大了,结果在恋爱时被嫌弃单亲的人还是我。

在每个钻牛角尖的日子里,我都曾怪过父母,怨过生活,恨过丢下我的人。说真的,有时哭到想死,最常挂在嘴边的话就是,这个世界不会好了。

我就拖着这样狼狈的自己一点一点地往前挪步,直到有天,挣得钱终于够我去见更大的世界,成熟的心态总算能支撑我独当一面。最后兜兜转转,遇见了值得奔赴的人。

那一刻我才明白,难的从来都不是眼下的困境,而是对这一切束手无策的自己。而所谓的原谅,是你拼了命地努力,终有一天变得更好时,才会不期而遇的东西。

如同陈铭老师在演讲中说过的那样:

真正牢牢限制住你的不是客观环境,也不是原生家庭,而是昨天的自己,是昨天的自己拉扯着你,让你忘了今天想去哪里。

其实所有伤害都存在着一个真相,它是过去时。

过去的我们能力不够,心态不稳,看事情的角度常常极端,习惯把一时的坏视作人生的死结,有些明明就是阅历到了才能消化的事儿,偏偏逼着自己在一个晚上想明白。

幸而这一生遭遇的苦难也好,受到的伤害也罢,时间会给出解答。

我们唯一能做的是深入生活,努力赚钱读书,把身体养得健健康康,然后奋不顾身地往前走。

正如那个攒钱的女孩,她的长远计划里永远有一项,买个离父母很远的房子,然后重新定义属于自己的家。

还有那个忘不了前任的哥们,我想他总有一天会发现,ktv去不去真的没什么要紧,重要的是往后再遇见喜欢的人,还是要记得给她唱情歌。

说到底,这世间能落得”原谅”二字的事,没有哪一件是轻松的。可我始终相信,等变好的那天再回过头去看这小半生的曲折,过往就真的不值一提了。

从痛苦走向释然,其实是一个理解并善待自己的过程。

你要被好好地爱着,才敢相信单亲留下的伤疤可以抚平,要遇上对的人,才有机会慢慢忘掉被辜负的耿耿于怀。

又或者,至今的你仍然单身,那也没什么大不了。你用心做的事,认真存的钱,靠焦虑和内耗换得的每一个道理,都会陪着你一起长大。

直到生活逐渐变成了值得期待的样子,那么恭喜你,终于从昨日的泥潭中拔出了最后一只脚。

释怀的感觉,像重新活过一次。

是曾经的伤害桩桩件件都还在,但你心里知道,自己已经走得很远了。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên