Nhụy Hy 2023 | số 141 | Dù thế nào cũng đừng đem cái ham muốn chia xem như là thích

Nhụy Hy 2023 | số 141 | Dù thế nào cũng đừng đem cái ham muốn chia xem như là thích 千万别把分享欲当成喜欢
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 141 | Dù thế nào cũng đừng đem cái ham muốn chia xem như là thích

Radio Nhụy Hy 2023 | số 141 | Dù thế nào cũng đừng đem cái ham muốn chia xem như là thích 千万别把分享欲当成喜欢

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

很久之前,喜欢一个人等同于事无巨细地分享。

后来我才发现 ” 想跟你聊天 ” 和 ” 喜欢你 ” 之间,它们隔着太远。

前阵子,我有一个好哥们大青他兴奋地告诉我说他估计要脱单让我做好心理准备。

原因是那个女孩每天都找他聊天,午餐吃了什么,工作遇着什么事,最近刷的剧哪里值得吐槽。好像才认识没多久,他俩的聊天记录就已经攒了上千条。

大青一直相信,喜欢是分享和相谈甚欢的默契,所以他天真地认为他们之间只差一个实至名归的告白,结果没想到告白那天女孩儿却婉拒了。

Nhụy Hy 2023 | số 141 | Dù thế nào cũng đừng đem cái ham muốn chia xem như là thích 千万别把分享欲当成喜欢
Nhụy Hy 2023 | số 141 | Dù thế nào cũng đừng đem cái ham muốn chia xem như là thích 千万别把分享欲当成喜欢

其实他滔滔不绝的分享不代表什么,它可能只是因为喜欢相同的事物所以有话可聊,也可能是一个人的日常琐碎需要听众,而你刚好适合。

大青说,他想不明白,那些你来我往的对话只是单纯的分享,她并不好奇我这个人,我的性格和价值观,甚至不好奇,为什么她抛出的话题我全都能接住。

有些人看似聊得来讲得通,每天发着早安晚安的问候,仿佛每一件事情都有共鸣,但真正对彼此并没有多少了解。

都说是分享欲带来了喜欢,却鲜少有人明白,分享欲也可能只停留在浅层的分享,没有激发起我们对彼此生活的好奇。

我始终认为人和人从好感到喜欢,再到深刻的爱,每个阶段都离不开三个字,就是” 想知道 ” 。

暗恋的时候,想知道你洗衣液的牌子,为什么你闻起来总是很香。互有好感的时候,想知道明天后天的你,愿不愿意跟我一块儿出去吃饭。

后来彼此喜欢,想知道你出了事情是习惯自己扛,还是打给我,我们一起商量着解决。等到我们开始深刻的相爱,会想要了解对方的人生,家庭,每个时期的心态跟成长。

哪怕有一天要面对生老病死,我也会比任何人都想要问清楚道关于你病情的一切。因为爱从来都不是以自我为中心地表达,而是发自内心地,想要成为这个世界上最能读懂你的那个人。

所以你说爱一个人,其实就好像是在心里为Ta建了一座博物馆。

Ta的喜好,从小到大的点滴,Ta看事情的角度,与人交往的方式。你总想知道的多一点,然后把每一次得到的回答都宝贝地藏进那个博物馆里

所以我理解真正的爱,是从我的世界摸索着走向你的世界,这之中存在着一座无形的座桥,它叫做探索的欲望。世界很大,唯有我对你有用不完的探索欲,才是让爱情静水流深的东西。

分享欲不是喜欢,探索欲才是。

对于这句话,我认为更准确的说法是,分享欲仅仅是一个开始,探索欲才带来爱情。

人每天都会发上百条消息,说上万个词汇,同几个人固定的讲话,分享不知从哪里听来的八卦。但并不是所有人都会让你产生那种 ” 好想知道你是什么样子 ” 的冲动。

时间不是白白地,靠吃饭睡觉说闲话而堆叠到一个人身上的,相爱的时间,是因为 ” 我知道,并永远想知道不一样的你 ” 才显得尤其珍贵。

有一段小诗中写:

飞蛾对火光产生了靠近的欲望,所以选择了扑火。

人类对宇宙产生了探索的欲望,所以捕捉到了银河。

而我对你,有着别于常人的好奇。

于是爱才悄悄在你身上附着。

我经常会有些特别骄傲的瞬间,就是跟别人提起我爱的人的时候,可以精准的表达出同样一件事情,换做是他,他会怎么做。等事后我会跟他聊起来,我再看着他拼命的点头说 ” 你果然了解我 ” 。

那是小王子在玫瑰身上花费的时间得到了回应的时刻,也是我们彼此在爱情中能为对方做到的,最顶级的浪漫。

所以终点是,像那句歌词里唱的,千万人呼换什么我不关心,我只想知道你姓甚名谁,何以为你。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên