Nhụy Hy 2023 | số 134 | Không phải luyến ái não, song luôn tin vào tình yêu hơn bất cứ ai

Nhụy Hy 2023 | số 134 | Không phải luyến ái não song luôn tin vào tình yêu hơn bất cứ ai 不是恋爱脑但比任何人都相信爱情
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 134 | Không phải luyến ái não, song luôn tin vào tình yêu hơn bất cứ ai

Radio Nhụy Hy 2023 | số 134 | Không phải luyến ái não, song luôn tin vào tình yêu hơn bất cứ ai 不是恋爱脑,但比任何人都相信爱情

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (2023)

Nội dung:

我永远都很佩服一种人,就是那种在感情里栽了无数次跟头还依然相信爱情的人。

我妈有一个玩得好的朋友,叫晚霞,今年五十岁出头。

按道理我应该叫她一声阿姨,但因为她看着实在太年轻了,我就经常开玩笑叫她霞姐,而她每次听到我这样说都会特别开心。

前两天听我妈说,霞姐今年年底准备结婚了,三婚。

虽然有点小惊讶,但又很符合她的性格。

在我认识的所有人当中,霞姐是最敢爱敢恨的一个,用现在流行的话来讲有点 ” 恋爱脑 ” 。

Nhụy Hy 2023 | số 134 | Không phải luyến ái não song luôn tin vào tình yêu hơn bất cứ ai 不是恋爱脑但比任何人都相信爱情
Nhụy Hy 2023 | số 134 | Không phải luyến ái não song luôn tin vào tình yêu hơn bất cứ ai 不是恋爱脑但比任何人都相信爱情

她小时候家里穷,十五六岁的时候就跟着家里的大哥出去打工。

因为长得漂亮,追她的人一直很多,长得帅的、有钱的、有权势的都不在少数。但谁也没有想到,她十九岁那年嫁给了一个又穷又矮的小混混。

家里人因为这件事跟她吵得不可开交,扬言她要嫁的话,就不认她这个女儿。

可即使这样,她还是铁了心地要嫁。

因为她觉得自己遇到了爱情,而爱情总会迎万难,是赢得万难。

只可惜,最后证明了她看错了。

两人结婚之后,男人还是不务正业,三天打鱼两天晒网,每个月挣得钱还不够他自己花。

第二年霞姐怀孕,她以为生了孩子之后,男人会变得成熟稳重些,毕竟当了爸爸。

可他没有。

该喝酒照样喝,该不好好上班还是不好好上班,我唯一比之前好的就是每个月挣得那点钱会留出个一两千给霞姐,让她在家好好带孩子。

可婚姻需要的不只是钱,还有爱、理解、尊重,扶持,少了任何一样都过不下去。

第三年男人依旧没有太大改变,霞姐终于忍不了提出了离婚,孩子归她,其它都不要,净身出户。

所谓爱情,在那一刻成了过眼云烟。

后来的几年,她一个人把孩子拉扯长大,没靠任何人。

家里人操心她一个人过得辛苦,前前后后给她介绍了不少对象,但她一个都没看上,说起原因只有一个:没感觉。

那个时候听到这个回答的人都笑话她,说她都离婚了一把年纪了,不切实际。

她不听,就要找有感觉的。

三十二岁那年,她遇到了她的第二任丈夫——当地的一个水电工,比她小五岁,结过一次婚,没有孩子。

两人是在一个朋友的婚宴上认识的,一见如故,没多久就在一块。

男人虽然年纪较小,但为人处事却很成熟周到,身边的人都对他赞不绝口,就连霞姐的父母也对他非常满意。

所以那段婚姻大概是霞姐人生中最幸福的一个片段。

没什么太大的经济压力,也很少吵架怄气,就连她的女儿男人都能耐心地对待。

被爱好似有靠山,她在那段时间体会到了。

只可惜,持续了五年。

因为男人想要孩子,霞姐因为身的体原因一直要不上,两个人和平的分开。

大概是因为在那段婚姻当中有被好好爱过,所以霞姐对爱情还是有着很多很好的憧憬。

她始终相信,自己会遇到一份长久。

我记得我曾经问过她: ” 你为什么对爱情这么执着呢? “

她笑着回答我说: ” 因为相信爱的人才会得到爱。 “

我从来没有想过,在这样一个爱意随风起的年代,还有人在受过伤后依然怀着如此纯粹而坚定的心,等待着,相信着。

我们的年轻能够做到吗?

也许在年轻的时候,我们都曾相信过。

只是后来发现,爱错了人、走错了路、受到了伤害,于是不再敢爱了。

可这个世界上就是有的人,愿意一而再再而三去敲响爱情的门。

对她们来说, ” 通往幸福的大门,多敲几次又何妨呢 ” 。

人生辽阔,都爱几次又如何。

所以,勇敢一点吧,就像没有受过伤那样,你的真心会被人妥善珍藏的。晚安。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên