Nhụy Hy 2023 | số 119 | 100 ngày cuối cùng của năm 2023, muốn ôm lấy bạn một lần

Nhụy Hy 2023 | số 119 | 100 ngày cuối cùng của năm 2023 muốn ôm lấy bạn một lần 2023最后一百天想抱抱你
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 119 | 100 ngày cuối cùng của năm 2023, muốn ôm lấy bạn một lần

Radio Nhụy Hy 2023 | số 119 | 100 ngày cuối cùng của năm 2023, muốn ôm lấy bạn một lần 2023最后一百天,想抱抱你

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

还剩100天,2023年就要结束了。

每年到这个时候,内心都会百感交集,有焦虑、有失望、有后悔。

但今年,如果让我用一个词来形容已经过去的这265天,我想应该是:平静。

这种平静跟事业无关,跟爱情无关,更多的是一种跟自我融洽相处的自在。

前段时间我跟一个朋友聊天,她整个人焦虑得不行,说自己这一年好像都是虚度过去的。

钱没攒多少,工作没什么突破,恋爱八字没一撇,不知道这大半年到底在忙什么。

看着身边的同龄人,要么事业有成,要么家庭圆满,要么一个人过得自由潇洒,唯独自己,非常挫败。

有那么一瞬间,我仿佛在她身上看到自己。

一到年底就控制不住地焦虑,一边为自己虚度光阴而悔恨,一边又开始为将来而迷茫。

即使已经快三十岁,在人生的这条路上已经走过了三分之一,却依旧看不清前方。

不知道要怎样努力,才能过得像模像样。

尤其刚出来的那几年,我经常深陷在这种瞻前顾后的焦虑困境中。

虽然已经很努力的在生活,但还是会不自觉地以赚的钱、工作的职位、受人羡慕的程度来衡量自己的生活是否成功。

Nhụy Hy 2023 | số 119 | 100 ngày cuối cùng của năm 2023 muốn ôm lấy bạn một lần 2023最后一百天想抱抱你
Nhụy Hy 2023 | số 119 | 100 ngày cuối cùng của năm 2023 muốn ôm lấy bạn một lần 2023最后一百天想抱抱你

于是每年年底,对自己这一年过得好坏的打分标准也就变成了银行卡里的余额有多少、在公司做到了什么岗位、同龄人有的东西我也有吗。

如果我没有达到预期,就会觉得白干了,荒废了。

而这种心态在今年得到了很大转变。

可能是到了一定年纪,思想观念自然而然的成熟;也可能是因为今年经历了亲人的离世,所以对很多人事也逐渐看轻。

总之,我现在对于自己的判断标准变得非常得平静柔和:一年完成一件自己觉得不错的事情,就算得上圆满。

以前年初的时候我会立意很多很多的flag,要求自己做几十条的事情。

等到年末的时候发现一大半都没完成。

今年年初,我只写了简单的两个:一是多回家陪家人,少几天也没关系;二是去海边,天气不好也没关系。

其他的事情,顺其自然。

到现在为止,我最想做的事情已经做了,最想见的人也都见了,所以我的一年没有遗憾。

想到剩下的一百天,心里不仅没有焦虑,反而多了一份对于岁月的顺从和敬意。

梁永安老师说:  ” 我们毕生的任务就是做一个优秀的普通人。这个优秀的普通人,他热爱世界,热爱万物,热爱众生,然后踏踏实实地去寻找到一个自己内心喜欢又有时代价值的事情。一个人一辈子能够做好一两件事就已经很好了。” 

人长大之后,所有的思想观念发生变化,其实都是和自己博弈的结果。

当你想通的时候,全世界都会为你绕路,当你想不通的时候,往往就容易画地为牢。

  《凡事不如看淡》当中有一句话我很喜欢:

 ” 一个人活在今天,只要把今天的地扫干净,把今天的心扫干净就行了,因为明天有明天的心,和明天的落叶。” 

把日子拉长到一年也是如此。

不要把年初时候的期待放在年末,也不必带着年中的焦虑,走进年末。

请你按部就班地来,平静、用心,水到渠成。

如果你想要的特别多,特别强烈,你就会手忙脚乱,最后什么都没有得到,还能被一团糟。

生活就像一把沙子,当你坦然地伸开手掌的时候,多少会留下什么,而当你用尽全力握紧的时候,反而剩在手里的没有几个。

所以,顺着岁月的脚步吧。

人生不求太满,小满即圆满。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên