Nhụy Hy 2023 | số 100 | Anh ta muốn hay không muốn kết hôn với bạn, thực tế rất rõ

Nhụy Hy 2023 | số 100 | Anh ta muốn hay không muốn kết hôn với bạn thực tế rất rõ 他想不想和你结婚其实很明显
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 100 | Anh ta muốn hay không muốn kết hôn với bạn, thực tế rất rõ

Radio Nhụy Hy 2023 | số 100 | Anh ta muốn hay không muốn kết hôn với bạn, thực tế rất rõ 他想不想和你结婚,其实很明显

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

我一直以为我都快三十了,什么大场面没见过呢,分个手不会怎样。

结果呢?

结果还是好难受。

朋友上个月跟我聊天的时候说年底打算订婚,一个月没联系,再聊天的时候她叫我出来陪她喝酒,就说她分手了。

我能感觉到她这两次跟我聊天的状态差异,话变得很多,一刻不停地讲着。

她们在一块四年,朋友明年博士毕业打算回他们当地高校任教,男朋友在上海工作,说好了今年年底订婚,等毕业一起回去。

在她的设想里,接下来的生活就是工作、买房、结婚,一切顺理成章。

订婚的事情是她提的,谈了四年了,觉得可以安定下来,男生那边以工作还在上升期为由拖了很久,直到今年过年松了口,说年底可以订婚。

Nhụy Hy 2023 | số 100 | Anh ta muốn hay không muốn kết hôn với bạn thực tế rất rõ 他想不想和你结婚其实很明显
Nhụy Hy 2023 | số 100 | Anh ta muốn hay không muốn kết hôn với bạn thực tế rất rõ 他想不想和你结婚其实很明显

同意是同意,但行动上没有任何表示,订婚仪式怎么样,具体定在什么日子,全然不考虑。

等朋友再去追问的时候,男生只觉得压力好大,于是两个人争吵了很久,冷静过后男生提了分手。

直到和我聊天,她还在为这个男生辩解,说男女面对结婚的心态是不一样的,女生是雀跃地要组建自己的家庭,而男生在考虑从此要承担一家的责任。

她说男生喜欢游戏行业,如果真的回了老家,就不能从事自己感兴趣的行业了。

等她说完,我问她,我说你发现没有,你一直在为他找理由,好让他跟你提分手这件事情合理而正当。

她说男生恐婚的时候,我脑子里想的是为什么不在恋爱初期不讲明白自己不愿意早结婚;

她说男生想再冲几年事业的时候,我一直在思考为什么有人觉得事业和婚姻是冲突相悖的;

她说男生不想这么早回老家,我不明白难道没有一种可能是她们结了婚,但男生还继续在上海工作几年呢。

那些轻而易举就能想明白的事情,我总也不相信恋爱中的两个人从始至终就没想过。

当一段感情走到末路不得不究其原因的时候,你才会发现,真正让爱情变成死灰的永远不是生活的绝境,是哪怕知道复燃的解决办法有千千万万,也依然不愿意为对方做了。

我想起前段时间参加初中同学的婚礼,新婚夫妇恋爱十三年走入婚姻,台下的我们一边看着结婚照,一边感慨着真不容易。

不同的城市,新的朋友圈,还有事业规划,结婚时段。每个人生的分叉路都会延伸出无数平行的选择,而相爱,是在所有转念的当下握紧彼此的手。

这个世上人人都在选择,唯有一次次相同的选择,决定了什么叫做 ” 我们 ” 。

爱情是休戚与共的同行,也是无论何时都想和你共担风雨的勇气..

人们总习惯于用具体的理由来掩盖真心,好像把一切推给现实就可以逃掉真正的本意,只要解释的理由无懈可击就能逃避那个不被爱的自己。但你其实知道,因为没有人比你更熟悉对方的一切。他的喜好,性情,他呼吸的节奏和走路的步伐,所以你比谁都要知道那些说出口的缘由,到底是冠冕堂皇还是迫不得已。

即使再不愿承认,即便再不想面对,也还是要接受,在人生的分叉路口,在「我们」和「我」之间,那个人选择了自己。

想起《分手快乐》里的那一句:

” 离开旧爱像坐慢车,看透了,心就会晴朗的。 “

所以离开错爱,一定要快乐。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên