Nhụy Hy 2022 | số 78 | Tôi có thể nghĩ thông, cũng có thể chấp nhận, song vẫn buồn

Nhụy Hy 2022 | số 78 | Tôi có thể nghĩ thông, cũng có thể chấp nhận, song vẫn buồn
Chia sẻ

Nhụy Hy 2022 | số 78 | Tôi có thể nghĩ thông, cũng có thể chấp nhận, song vẫn buồn

Radio Nhụy Hy 2022 | số 78 | Tôi có thể nghĩ thông, cũng có thể chấp nhận, song vẫn buồn我能想通,也能接受,但还是难过

Nguồn: 蕊希

Nội dung:

昨晚十一点零九分,她发了一张在公司加班的图。

他在下面评论, ” 已经买好宵夜了,等你回来。 “

5月21号那天,她发了两个人在餐厅吃饭的照片,旁边还放着一大束粉色玫瑰。

他在下面评论, ” 我们在一起,每天都是情人节。 ” 

8月4号那天,她发了九宫格的图片,配文 ” 持证上岗,以后就是张太太了 ” ,正中间是一张两人手拿结婚证的合照。

他在下面评论,  不早不晚,刚好是你。 “

坦白说,分手后的两年,我时不时就会偷看前任的微博。

看他换了什么新头像,看他在深夜里发过什么文字,看他微博又新关注了哪些人。

总之,在很长一段时间里,我都放不下他。

直到2021年7月26号那天,他发了一张牵手的照片,艾特了他女朋友。

我才真正意识到,其实他早已经开始了自己的新生活,只有我一个人还抓着过去不肯放手。

对他来说,那五年的感情早在说分手的那一刻就结束了;而对我来说,好像直到现在都还没有完全结束。

都说,一场感冒痊愈的时间大概是7天,可一场夭折的爱情痊愈的时间却是未知的。

而在这未知的时间里,我一次又一次地把自己禁锢在原地,一步都没有往前挪。

我忍不住去窥探他的生活,忍不住把他女朋友的微博从头到尾翻了个遍,忍不住把他现在的生活和曾经的我们做对比。

其实这一切说白了,就是想从的动态中找到哪怕一丁点蛛丝马迹来告诉自己没放下我。

可事实证明,只有我没放下他。

人这一生最困难的事,大概就是与过去划清界限。

因为这意味着你要接受失去,接受那个人已经与你无关,接受你的未来再也不会有他的出现。

更难过的是,你要接受你用青春和眼泪教会了他如何去爱,而他终将会把这些爱留给下一个人。

记得和前任在一起的时候,他从来不会刻意去记情人节、恋爱纪念日这些特殊时刻,因为觉得没必要;吵架了也不会哄我开心,而是非要争个对错;就连生日送礼物也很 ” 直男 ” ,不做任何攻略。

Nhụy Hy 2022 | số 78 | Tôi có thể nghĩ thông, cũng có thể chấp nhận, song vẫn buồn
Nhụy-Hy-2022-số-78-Tôi-có-thể-nghĩ-thông-cũng-có-thể-chấp-nhận-song-vẫn-buồn

分手的时候我跟他说:

” 以后谈恋爱了,可别像对我一样对别人。

女孩子都是需要仪式感的,要学会记住一些重要的日子,制造一些小惊喜。

惹对方生气之后,也不要一直讲道理,有时候说两句软话比对错更重要。

还有啊,如果不能坚定地选择对方,就不要轻易给别人承诺,害别人空欢喜一场。 “

后来,我说的这些他都做到了,只是感受这一切的人已经不是我了。

朋友劝我说,会分开的都是错的人。

是的,道理我都懂,可内心还是有些许不甘。

就像59的人往往比考0的人更崩溃,明明只差一就可以了,可就是这一步,让59分瞬间失去了意义

所谓意难平,大概就是如此吧。

做不到像别人那样洒脱地放下,也做不到衷心地祝福彼此,

唯一能做的就是把自己陷在这种煎熬的情绪中,一遍又一遍地折磨自己。

可能未来某一天,在一个风和日丽的午后,或是一个无人问津的夜晚,突然就释怀了。

如果现在放不下,那就再等等吧。

给自己的心一些时间,然后等待那个真正放下的时刻发生。

一直以来很喜欢一句话:那些注定要离开你的人,不是上帝剥夺你幸福的机会,而是上帝把你的悲伤看在眼里,他要把更好的留给你。

心仪的鞋子断码了,那就不买了,你会等到下一双心仪的鞋子出现;

常去的饭馆关门了,那就不去了,你会找到另一家好吃的饭馆来替代;

喜欢的人离开了,那就难过一下下,然后好好工作、好好生活,等待下一个喜欢的人出现。  

当爱而不得成为常态时,我们终将都会释怀。 

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên