Nhụy Hy 2021 | số 88 | Tôi vừa từ chối lời mời kết bạn của người yêu cũ

Nhụy Hy 2021 | số 88 | Tôi vừa từ chối lời mời kết bạn của người yêu cũ 刚刚我拒绝了前任的好友申请
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 88 | Tôi vừa từ chối lời mời kết bạn của người yêu cũ

Radio Nhụy Hy 2021 | số 88 | Tôi vừa từ chối lời mời kết bạn của người yêu cũ 刚刚,我拒绝了前任的好友申请

(Ủng hộ mình cốc cà phê tải bản chuẩn đầy đủ Hán tự + pinyin +Dịch này tại đây nhé: Link)

Nội dung:

你知道人在感情中最稀缺的东西是什么吗?不是所谓的一腔热血,也不是什么换位思考,感情中最稀缺的永远是杀伐果决。

因为那些让你陷入感情旋涡的瞬间,早就毫无理智可言。上头一直都是一件很容易的事,可保持清醒真的很难。

太多人因此被伤害,却又迟迟不肯放下。可事实永远会告诉你,频频回头,就是自讨苦吃。

Nhụy Hy 2021 | số 88 | Tôi vừa từ chối lời mời kết bạn của người yêu cũ 刚刚我拒绝了前任的好友申请
Nhụy Hy 2021 | số 88 | Tôi vừa từ chối lời mời kết bạn của người yêu cũ 刚刚我拒绝了前任的好友申请

和男友分手后,朋友曾经历过很长一段时间的自我修复。因为总是忍不住想两个人的事情,没办法好好工作,于是干脆辞了职旅行疗伤。

因为在一起很多年没办法迅速抽身,朋友忍不住打探男友的消息,偷看他的微博,也和朋友有意无意聊起他的近况。

因为分手太难过了,朋友设想了无数种两个人重逢的场景。男朋友苦苦哀求要和好,又或者在某个喝醉酒的深夜,拨通一直不敢打的电话,互诉衷肠,告诉对方,我还是想和你在一起。

朋友说,分手后的每一刻,她都在想着如何和好。

可当几天前男孩又重新加她微信的时候,她却装作没看见,直到好友验证显示已过期。

很戏剧性吧,你日思夜想的那个人,会回头来找你。但更想不到的是,故事不是重逢和相拥,而是我把你放心底,却不想再和你在一起。

我问过她:你为什么不加?

朋友苦笑着说,在那些反复思考要如何和好的日子里,她才真正想清楚他们分手的原因。

两个人走到如今,不是意外,不是突然,曾经不和的地方仍然不和,曾经受伤的瞬间再想起来仍然觉得难过。

就算再和好,也更改不了矛盾存在的事实,就算带着全新的心情决定从头来过,也避免不了未来的日子仍会心力交瘁地选择放弃。

在那条验证消息还未过期的几个夜里,她一定反复点击,犹豫。

可最终她还是决定,让过去的过去,两个人保持陌生关系,不要再藕断丝连,哪怕做出选择的那一刻内心充满痛苦与不舍。

这个世界上,没有任何一种放手是没有阵痛的。

你可以去豆瓣上搜索 ” 前任 ” 两个字,你会发现排在前面的,几乎全部都是关于 ” 如何挽回 ” 的内容。

我常在想:为什么我们总想去挽回那个其实已经很糟糕,甚至让自己遍体鳞伤的人?

或许就是因为不愿意去面对那阵突然袭来的痛苦,因此放任自己长时间陷入温水煮青蛙的状态,陷在难以缓解的相思和持久抑郁的情绪中。

仔细回想你就能发现,那个已经不再爱自己的人,一定有无数个能让你下定决心放弃的瞬间。

可能是某天你鼓起勇气想要问候对方的时候,一条消息删删改改,想说的话太多却又怕打扰到他,最后还是发了一长串过去,可他只回复了一个 ” 嗯 ” 。

又或是在某个深夜找到他的微博,他的抖音,任何一个能嗅到他蛛丝马迹的地方,却发现他身边早就有了其他人。

看吧,这些瞬间都会让你发现,原来他早就放下了,不像你还留在原地,那么傻。

经历过的人都会明白,感情里最勇敢的瞬间,不是即便看见了前路荆棘密布,却仍旧一往无前,而是我知道我还爱你,但我更清楚我们没办法走下去了,所以我便决定不再回头。

这不是懦弱,而是成熟。

” 为什么说有些分手不可原谅? ” 关于这个问题,我看到过一个很好的答案。

有人说: ” 因为他放弃你的那一刻,一定是经过深思熟虑的,那一刻他觉得没有你会更好,而那一刻,真的一辈子都不值得原谅。 ” 

感情里,人最容易犯的错误就是:总觉得不甘心,总觉得差一点,我们差一点就能走到最后,我们差一点就能结婚。

可是爱情从来都不是一件有进度条的事情,差一米、一寸、一分、一厘都不能称之为爱情。

爱情里所谓的一步之遥,中间必然隔着天涯海角。

有句话叫: ” 当断不断,反受其乱。 ” 

我很佩服那些在感情中杀伐果决的人,他们不是冷血,也不是不爱,而是他们在感情里足够成熟,成熟到在一起的时候,可以柔软地依靠一个人,也可以在应该放弃的时候,强硬地说再见。

大家都说,爱上一个人的感觉,好像是突然有了铠甲,又突然有了软肋。

可我想说,当你知道不该继续爱下去的时候,你也可以成为自己铠甲,保护自己的软肋。到那时,哪怕你只身前行,也如同带着百万雄兵。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên