Nhụy Hy 2021 | số 8 | Vào ngày buồn nhất, tôi ngồi một mình ở lối vào hành lang rất lâu

Nhụy Hy 2021 | số 8 | Vào ngày buồn nhất tôi ngồi một mình ở lối vào hành lang rất lâu最难过的那天我一个人在楼道口坐了很久
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 8 | Vào ngày buồn nhất, tôi ngồi một mình ở lối vào hành lang rất lâu

Radio Nhụy Hy 2021 | số 8 | Vào ngày buồn nhất, tôi ngồi một mình ở lối vào hành lang rất lâu 最难过的那天,我一个人在楼道口坐了很久

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

” 在你最难过的时候,会给谁发消息? ” 

” 谁都不发,自己一个人消化。 ” 

或许,这就是成年人生活的常态吧。

虽然微信列表中躺着上千的好友,但是难过到极致的时候,却一个人都不想打扰。

因为你知道,这个世界上从来就没有真正的感同身受,那些不被理解的情绪,只能自己独自承受。

前段时间朋友父亲生病住院,她辞职回家照顾了一个多月,最后还是没能留住。

而这件事,直到她父亲去世一周之后她才告诉我和其他朋友。图片

我当时就问她: ” 这么难过的事,为什么没有早点告诉我们,你一个人得多难熬啊? ” 

她苦笑着回答说: ” 告诉你们也没什么用,只会让你们替我担心难过,这种无能为力的事,就不打扰你们了。 ” 

虽然说这句话时,她表现得风轻云淡,但我听到之后却感到鼻子一酸。

我想,没有人知道那一个月,她经历了怎样的艰难与无助,也没有人能真正理解她当时的沉默和孤独。

那段时间,她几乎很少碰手机,除了联系医生和亲人。

所有社交平台上也都没有发布任何动态。

难过的时候就一个人在楼梯道坐着,什么话都不说。图片

她说,也不是没想过给朋友们打电话,但最后想想,还是算了,因为大家都有各自的工作和生活要去应付。

有些事,只能自己独自挺过去。

不知道你有没有发现,年轻的时候,再小的烦恼我们都要找人诉说,但是年纪渐长之后,再大的苦难,都学会了一个人忍受。

我们变得越来越沉默,越来越不想说。

长大,有时候真的只是一瞬间的事情。

想起去年租房子的时候,遇到黑心中介,一下子骗走了半年的工资不说,还被房东催促在三天之内必须搬走。

回想那段时间,真的是我这二十多年来经历过最难熬的日子。

一边求助无门,一边又寄人篱下,每天都在胆战心惊地生活着。图片

但是在母亲打电话过来问我近况的时候,却还是笑着告诉她: ” 没事,一切都好。 ” 

挂断电话之后,终于绷不住还是哭了出来。

不知道从什么时候开始,我好像真的长大了。

学会了对家人报喜不报忧,学会了独自去承受生活的酸甜苦辣,也学会了用沉默去代替不必要的回答。

你也有这样的时刻吧:

工作不顺,被领导质疑,虽然很想解释自己的原因,但最后还是什么话都没说,点着头接受了一切批评。

和朋友聊天,虽然他的很多观点你都不认同,但还是一句话都没有反驳,笑着听他讲完。

甚至有时候你明明什么都没有做,但是情绪却莫名的低落,不想说话、不想看手机、不想见任何人,只想自己一个人安静地待着。图片

当别人问起 ” 你还好吗 ” 、 ” 没事吧 ” 的时候,你也只是摇摇头,不做任何解释。

好像到了一定年纪,人就逐渐失去了表达欲。

开心的事懒得分享,悲伤的事不愿声张,一切都在悄无声息中独自消化。

别人都说你变成熟了,但只有你自己知道,那些无人问津的夜晚,你也曾默默流泪。

只是无人能懂,也无人关心。

所以你慢慢学会了,在沉默中将自己的软肋打造成盔甲。

王小波在《沉默的大多数》一书中写过这样一段话:

古往今来最大的一个弱势群体,就是沉默的大多数。

这些人保持沉默的原因多种多样,有些人没能力,或者没有机会说话;还有人有些隐情不便说话;还有一些人,因为种种原因,对于话语的世界有某种厌恶之情。 ” 

不论什么原因,似乎到了一定阶段我们总会学会 ” 沉默 ” 。

那不是懦弱,而是一种选择。

因为我们终将会明白,所有悲喜,只能自渡,而他人,爱莫能助。

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên