Nhụy Hy 2021 | số 77 | Khi con gái nói “không cần” thì chính là lúc họ “cần”

Nhụy Hy 2021 | số 77 | Khi con gái nói “không cần” thì chính là lúc họ “cần” 女生说不要的时候就是要
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 77 | Khi con gái nói “không cần” thì chính là lúc họ “cần”

Radio Nhụy Hy 2021 | số 77 | Khi con gái nói “không cần” thì chính là lúc họ “cần” 女生说不要的时候,就是要

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (2021)

(Ủng hộ mình cốc cà phê tải bản chuẩn đầy đủ Hán tự +pinyin+Dịch tại đây nhé: Link)

Nội dung:

突然发现,我好像很少向人撒娇。

瓶盖拧不开,我会自己找把小刀沿着瓶口划开;包太沉拎不动,我会双手环抱着把包搂在怀里;下雨天,男友不愿意来接,我就自己打个车回去;想出去吃火锅,男友懒得动,我就自己去吃。

身边人总说我独立,前任总说我懂事,但没人知道,我其实很羡慕那些会撒娇的女孩子。

羡慕她们可以无所顾忌地躺在喜欢的人怀里讨要自己想要的东西;羡慕她们可以大大方方地提出那些有点无理取闹的小要求,不用像我一样总在担心会不会被讨厌。羡慕她们的愿望,总不会落空,羡慕她们的心事,总有人了解。

Nhụy Hy 2021 | số 77 | Khi con gái nói “không cần” thì chính là lúc họ “cần” 女生说不要的时候就是要
Nhụy Hy 2021 | số 77 | Khi con gái nói “không cần” thì chính là lúc họ “cần” 女生说不要的时候就是要

能够撒娇其实是察觉到了被偏爱的可能性,而不会撒娇的我,不过是很清楚地明白,即使撒了娇,我也得不到我想要的,所以才会习惯性地表现出一副 ” 我可以 ” 的样子。

但实际上,如果有一个人能够看穿我的脆弱,我一定会扑到他的怀里好好撒撒娇。

我一直期待有这样一个人,他能一眼看穿我 ” 无欲无求 ” 背后的害怕和失望,他能读懂我每一句 ” 我可以 ” 、 ” 我能行 ” 背后的倔强和逞强。

我一直期待有这样一个人,他不要在我说 ” 没事 ” 的时候,真的安心留我一个人;不要在我笑着沉默的时候,真的觉得我不需要安慰。

他会在我难过的时候,轻轻揉我的头,会在情人节的时候,满足我小小的虚荣心,主动发红包给我,而我也可以大大方方地向他讨要东西,底气十足地袒露我身上 ” 害怕不被爱 ” 的那一面。

人这一生,事与愿违是常态,但我还是相信会有那么一个人,他能帮我卸下心上的盔甲,在我的心里涂满温柔的光辉,成为我生命中最值得期待的 ” 例外 ” 。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên