Nhụy Hy 2021 | số 73 | Mỗi lần suy sụp, đều không phải là chuyện bé xé to

Nhụy Hy 2021 | số 73 | Mỗi lần suy sụp đều không phải là chuyện bé xé to 每次崩溃都不是小题大做
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 73 | Mỗi lần suy sụp, đều không phải là chuyện bé xé to

Radio Nhụy Hy 2021 | số 73 | Mỗi lần suy sụp, đều không phải là chuyện bé xé to 每次崩溃,都不是小题大做

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

我不知道你有没有觉得,好像成年之后,大多数的日子,都是挺过来的?

明明加班到深夜已经很累了,但回到家,还是没来得及吃上一口热饭,洗上一个热水澡,第一件事情仍然是要提醒自己定上第二天早起的闹钟,告诉自己到月底了,马上就可以拿到全勤奖了。

明明失恋之后眼泪都快哭干了,心里有着抽筋扒皮的痛,可短暂的难过之后,你依然强迫自己,擦干眼泪,打起精神;依然要把自己丢进忙碌的人群里,面对生活的千难万难,迎头赶上。

明明去医院检查之后,你发现自己身体出了状况,但在工作和身体之间,你还是下意识地偏向了工作。

原本想跟父母诉苦,想和朋友寻求安慰,但犹豫片刻,害怕他们会多担心,最终选择了一个人面对。

成年以后,我们很难再把生活的苦累,倾诉给旁人。

那些被一团糟的生活和工作,搞得心烦意乱和束手无措的时刻,哪怕脑子里冒出千万个想要 ” 逃避 ” 跟 ” 放弃 ” 的念头,也只能假装相安无事,一切都好。

这些年,你过得辛苦吗?

Nhụy Hy 2021 | số 73 | Mỗi lần suy sụp đều không phải là chuyện bé xé to 每次崩溃都不是小题大做
Nhụy Hy 2021 | số 73 | Mỗi lần suy sụp đều không phải là chuyện bé xé to 每次崩溃都不是小题大做

前段时间,一个朋友给我打电话,电话那头,可以听见,隐藏在呼啸而过的车流中的啜泣声。

朋友哭得很委屈,我原以为,她是被压抑的考研过程,折腾得很崩溃,所以在一个人的晚上,出门走走,发泄情绪。

但她告诉我,她难过的原因,不是因为考研二战很难,也不是因为她前几天抱怨的,和父母发生的矛盾。

而是因为三块钱。

朋友那天回家,天已经全黑,在手机软件上打了一个顺风车,可是站在原地等了很久,司机迟迟没有来。

等她电话打过去询问的时候,司机才漫不经心地解释,说那段必经之路正赶上维修,车开不过去,订单只能取消。

可是除此之外,她还必须支付三块钱的取消费。

那一瞬间,她突然之间很崩溃,她说: ” 为什么明明不是我的错,可我还是要白白等了10分钟,连取消订单还要收我的钱,我一会儿还要走很长的路,可是真的走不动了。 “

有时候,成年人熬过了很多苦,却依然得不到生活的善待,总是在出其不意的时候,被毫不怜惜地重重一击。

成年人的生活,永远有做不完的工作,挤不完的地铁,搬不完的家,掉不完的眼泪;永远有言不由衷的委屈,满腹纠结的心事,各奔东西的分离;有爱而不得的人,做不到的事,完成不了的梦。

有时候,我们走过那么多的路,吃过那么多苦,摔过那么多跤,挺过了那么多艰难的日子,但回头看看,自己并没有在跌跌撞撞中,获得能和我们的辛苦匹配得上的 ” 成长 ” ,而自己的内心,也总是脆弱大于了坚强。 

我想,我们都很清楚,成年人的生活当中,有时候 ” 放弃 ” 这两个字,并不是人生中的最佳选项。

因为如果我们选择放弃,就意味着我们推翻了曾经所做的所有努力,回到原点,重新起跑;

也意味着原本我们的生活,已经快要抓住那一丝柳暗花明的希望,可偏偏在最后关头,在机会旁边选了绕倒走。

所以,无论生活有多难,都希望你千万不要忘记要多一点勇敢,时间会告诉你,等你熬过了眼前的不如意,前面的路,就会春暖花开、峰回路转。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên