Nhụy Hy 2021 | số 66 | Nhiều phút giây tôi đều cảm thấy chúng tôi không thể nào đi tới đích được

Nhụy Hy 2021 | số 66 | Nhiều phút giây tôi đều cảm thấy chúng tôi không thể nào đi tới đích được 很多个瞬间我都觉得我们走不到最后
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 66 | Nhiều phút giây tôi đều cảm thấy chúng tôi không thể nào đi tới đích được

Radio Nhụy Hy 2021 | số 66 | Nhiều phút giây tôi đều cảm thấy chúng tôi không thể nào đi tới đích được 很多个瞬间,我都觉得我们走不到最后

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

你说,一对情侣,一生当中要经历多少弯弯绕绕,才能修成正果,白头到老?

热恋1年的时候,你们经常会为了一些普通的琐事争吵,上一秒还争得面红耳赤,下一秒又迅速和好。

相爱7年,你们义无反顾,想要步入婚姻殿堂,但你们的父母成为你们婚姻最大的障碍,车子、房子、彩礼,项项考量。

生活18年,你们因为收入、家务、养孩子各种现实问题,吵得不可开交,情绪上头的时候,总会一不小心伤害对方。

相伴45年,你们相濡以沫大半生,时间却成为最大的难题,两个人之间吃一顿就少一餐、见一面就少一面,你们总会想着,如果时间从新再来一遍,该有多好?

Nhụy Hy 2021 | số 66 | Nhiều phút giây tôi đều cảm thấy chúng tôi không thể nào đi tới đích được 很多个瞬间我都觉得我们走不到最后
Nhụy Hy 2021 | số 66 | Nhiều phút giây tôi đều cảm thấy chúng tôi không thể nào đi tới đích được 很多个瞬间我都觉得我们走不到最后

我们的一生,似乎永远无法拥有一段完美的感情。

我们拼尽全力,为爱排除万难,但制造更多麻烦和难题的,也偏偏是爱情。

那你说那些相爱到最后的人是靠什么维系的呢?

胡可曾经说: ” 其实结婚是很后悔,但没有办法弥补的事情。 ” 

胡可跟沙溢,当初都是带着炙热的爱走进婚姻的,但当真正面对面相处的时候,日子也并非全部是想象当中的晴空万里。

会有说错话刺伤对方、掀起波澜的时候;也会有被琐碎的日常折磨到,一抬头就觉得自己的世界满是乌云和狂风,下一秒想要立马逃离的时候。

胡可曾经因为沙溢的大男子主义,感到沉重和压抑,忍不住在镜头面前掉眼泪,她说: ” 让我觉得最辛苦的,是你的态度。” 

她也曾经因为沙溢不做家务,却总喜欢指挥、唠叨、说教,在很多个心烦意乱的时刻,看他不得劲、不顺眼。

可是即便如此,他们的感情也没有在 ” 七年之痒 ” 之后,走到尽头,反而爱得越来越深。

因为大部分时候,胡可会忍,忍沙溢的脾气,忍他爱藏私房钱的习惯;而沙溢也懂得让,让胡可偶尔的粗心大意,以及被家务折磨的烦躁情绪。

所有看似绝配的感情,都不是简单的两情相悦,而是在漫长平淡的生活里,懂得 ” 失去 ” 一点自我,用日积月累的包容和耐心,慢慢打磨出爱的样子。

曾经,罗振宇极度抗拒婚姻,认为婚姻太过刻板和世俗,直到他遇到了一位大病初愈的老人,改变了他的想法。

谈及婚姻,老人说: ” 婚姻才不是条件、财富,也不是必须时时刻刻,保持爱的温度,而是半夜里的一杯水。 ” 

在这位老人生病期间,半夜被伤口疼醒或渴醒的时候,不用言语,只要捅捅身边的妻子,妻子就心领神会,给他递来一杯水。

但老人也说: ” 这杯水,也很贵,没有几十年的打磨,是递不到你手边的。 ” 

能踏踏实实走完一辈子的感情,是我们虽然无法成为彼此的 ” 多啦A梦 ” ,也预料不到漫长的一生,会经历多少蹉跎跟磨难。但我们彼此间能够肯定,你需要我的时候,我恰好会在你身边;

面对感情,悲观的李诞认为: ” 应该一开始就做好婚姻破裂的准备,这样离婚才不会被伤害。 ” 

因为有一段幸福婚姻的程莉莎说: ” 当我们还没有踏进婚姻的时候,说我愿意很容易,因为有爱情,就会让你鼓足勇气,但当我们在婚姻里走了十几年之后,每一句我愿意,都不那么简单。 ” 

朋友跟我分享过他父母的感情,两个人直到相伴25年后的今天,依然幸福如初,恩爱依旧。

虽然年轻的时候,他们也经历过异地、父母不同意、养孩子、负债、忙工作等等,但无论有多少纷扰,他们俩都一条心,朋友的妈妈说: ” 可以吵架,但是不能不和好。 ” 

感情中,出问题错误都很正常,有问题就 ” 修一修 ” ,有矛盾就及时解决,不要总想着一拍两散。

电影里说: ” 爱情最残忍的地方在于,从它发生的最初就已经到达了巅峰。 ” 

但我仍然鉴定的相信,爱虽然不能包治百病,但是长久的磨合跟默契,一定可以让我们在,凡尘俗世的烟火中,随时看见爱的踪影。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên