Nhụy Hy 2021 | số 56 | Cách người yêu dỗ bạn, bộc lộ mức độ anh ấy yêu bạn

Nhụy Hy 2021 | số 56 | Cách người yêu dỗ bạn bộc lộ mức độ anh ấy yêu bạn 男朋友哄你的方式暴露了他爱你的程度
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 56 | Cách người yêu dỗ bạn, bộc lộ mức độ anh ấy yêu bạn

Radio Nhụy Hy 2021 | số 56 | Cách người yêu dỗ bạn, bộc lộ mức độ anh ấy yêu bạn 男朋友哄你的方式,暴露了他爱你的程度

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

我今天早上在公交车上,听到了后面一段男生的对话,说:

” 女朋友生气?买礼物哄一哄就好了。 ” 

很多男生都会有类似这样老道的 ” 经验 ” ,好像感情里不管遇到什么矛盾,都能靠 ” 哄 ” 来化解。

或许有些事情可以这样,但也不全是这样。

我记不清楚,这是我第几次跟他分手了。

每次想要下定决心离开,总会因为分开之后的不习惯,和心里的那些意难平,蹲在角落里想: ” 为了这点小事分手,我至于吗? ” 

所以,每次在他提出复合的时候,我几乎松了一口气,迫不及待地想要跟他重新开始。

我以为,经历过一次次分手又复合的沉淀,会让我们进入更成熟,也更稳定的关系里。

但现实是,每次都在复合没多久之后,我们又开始了新一轮的摩擦跟争吵。

吵到最后,我们什么难听的话都骂得出来,就好像是一对不共戴天的仇人。因为我们太熟悉彼此了,所以我们刺向对方的刀子都格外的请准而锋利。

但至少之前,每一次争吵之后他都会主动哄我。我也养成了在发生分歧和矛盾之后,习惯性地等着他来哄。

Nhụy Hy 2021 | số 56 | Cách người yêu dỗ bạn bộc lộ mức độ anh ấy yêu bạn 男朋友哄你的方式暴露了他爱你的程度
Nhụy Hy 2021 | số 56 | Cách người yêu dỗ bạn bộc lộ mức độ anh ấy yêu bạn 男朋友哄你的方式暴露了他爱你的程度

可最近我发现,他好像已经厌倦了这样的游戏。

我回头开始想,我们为什么会变成现的样子。

后来,我翻出曾经的聊天记录,透过一条条信息,好像拼凑出了千疮百孔的感情。我才恍惚之间意识到,我们似乎从来没有真正的 ” 和好 ” 过。

他虽然哄我,但却从来不愿意跟我静下心聊一聊。

所以,我们每次吵架的理由都经人的类似,无论我们复合多少次,这些矛盾都始终如一的站在原地。

每次都是以分手为节点,以他的道歉为轮回,而问题依旧是问题。

我曾经看过一部电影叫《恋爱的温度》,里面有这样一句台词说: ” 恋人分手后复合的概率是82%,但能走到最后的只有3%,再次分手的原因,和上一次相同。 ” 

小时候,有一段时间我总是想要快点写完作业,和朋友们出去玩,所以我总是偷偷背着家长,用计算器算答案。

我明明知道,投机取巧不对,却依然为了能多玩一会儿,心存侥幸。

等到期末考试的时候,我傻眼了,因为我离开了计算器根本不会写。

我不想要学习的过程,却想要一个优秀的结果,只会把事情推向更糟糕的地方。

就像我们的感情,明明已经出现了问题,那我们反复复合的理由应该是 ” 问题被解决了 ” 才对,而不是继续依赖他给的那颗糖。

无论复合多少次,都只能算是稀里糊涂的粉饰太平,没有任何意义。 

我在网上曾经看到很多人说: ” 和男朋友吵架,他只会跟你讲道理,是不爱你。 ” 

但当我走到现在,我才明白,其实事情不是这样偏激的。

” 哄一哄 ” 比费尽口舌去沟通、交流、互相理解,省事多了。

那些总想着无底线哄你的人,他只是想要尽力避免吵架带来的麻烦,而不是想要真解决你们之间的矛盾和问题。

或许一个只会跟你讲道理的人,他不够浪漫,也没有那么可爱,但他不会说些好听的话,只是单纯地向你服软。

但你一定要明白,当感情中的问题只能靠 ” 哄 ” 来搪塞的时候,你们之间的不满和积怨也会越来越深。

所以你要知道,所有的不了了之,最后都会成为走向分手的推波助澜。

最后,我想告诉你,当一个人他愿意去和你讲道理,压下脾气和怒气跟你分析问题,解决问题,不是他不爱你,他只是想要更长久地跟你在一起。

Tóm tắt bằng Video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên