Nhụy Hy 2021 | Số 50 | Điều này mà ngày hôm nay không nói, tôi sợ lần sau sẽ không còn cơ hội nữa

Nhụy Hy 2021 | Số 50 | Điều này mà ngày hôm nay không nói tôi sợ lần sau sẽ không còn cơ hội nữa 这件事今天不说我怕下次就没机会了
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | Số 50 | Điều này mà ngày hôm nay không nói, tôi sợ lần sau sẽ không còn cơ hội nữa

Radio Nhụy Hy 2021 | Số 50 | Điều này mà ngày hôm nay không nói, tôi sợ lần sau sẽ không còn cơ hội nữa 这件事今天不说,我怕下次就没机会了

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

上周末我跟朋友逛街路过了一家中式的蛋糕店,看到橱柜里的桃酥,我一下子想起我奶奶,那个牙口不好,却特别爱吃桃酥的老太太。


我奶奶血糖高,家里人总是会拦着她吃甜食,所以她常常把桃酥藏在枕头底下或者大衣柜里,有时候也会拿出一块桃酥放在干净的塑料袋里,然后再拿小手绢包着,放进口袋,趁我们不注意的时候偷偷吃一口。
大三那年暑假回老家,我跟她约定,说下次见面我要给她买桃酥,然后她像个小朋友一样,非要跟我拉勾,说怕我耍赖。
可是我怎么都没想过,那天成了我们祖孙俩的最后一次见面。

Nhụy Hy 2021 | Số 50 | Điều này mà ngày hôm nay không nói tôi sợ lần sau sẽ không còn cơ hội nữa 这件事今天不说我怕下次就没机会了

Nhụy Hy 2021 | Số 50 | Điều này mà ngày hôm nay không nói tôi sợ lần sau sẽ không còn cơ hội nữa 这件事今天不说我怕下次就没机会了

我们总是说 ” 来日方长 ” ,我们以为 ” 来日 ” 很多, ” 方长 ” 一点都不遥远,可是后来才发现,生命来来往往,来日从未方长。
人生就是一趟列车,有人因为走错了路下车,有人因为到了目的地下车,并不是所有人都有机会陪你走到最后,更多的是,只陪你走上一小段,甚至连告别的机会,他都没有给你。
就像我在书里看到过的那句话,说: ” 这个世界上有很多人,你以为明天一定可以再见到面的,你以为昨天,今天和明天应该没有什么不同。
但就是会有那么一次,在你一转身的那一刹那,所有的事情就都会改变,太阳落下去,而在它重新升起以前,有些人,就从此跟你诀别了。 ” 
希望你在未来的每一次告别,都能认真一点,因为没人知道,哪一句 ” 再见 ” 就是最后一句,哪一次见面,就是你们望向彼此的最后一眼。

Tóm tắt bằng video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên