Nhụy Hy 2021 | số 47 | Đây là điều mà 90% mọi người sẽ lựa chọn trước tuổi 30

Nhụy Hy 2021 | số 47 | Đây là điều mà 90% mọi người sẽ lựa chọn trước tuổi 30 这是90%的人在30岁之前都会选择的事
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 47 | Đây là điều mà 90% mọi người sẽ lựa chọn trước tuổi 30

Radio Nhụy Hy 2021 | số 47 | Đây là điều mà 90% mọi người sẽ lựa chọn trước tuổi 30 这是90%的人在30岁之前,都会选择的事

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

《新华字典》里有这样一句话,说:” 张华考进了北京大学,李萍进了中等技术学校

我在百货公司当售货员,我们都有着光明的未来。 ” 以前我们总是认为,要过上与别人一样的生活才会有光明的未来。就像小时候,跟 ” 别人家孩子 ” 比较,长大之后,跟 ” 优秀的人 ” 比。

似乎我们总需要对比之后,才能知道自己是不是那个有 ” 光明未来 ” 的人。

前段时间,某高校25岁研究生,选择在实验室结束自己的生命,他留下的 ” 幽默 ” 遗书引起了很多人的关注。

在他的遗书当中,没有什么悲伤的人生大事,他选择结束生命的原因,只是论文答辩不顺利、吃东西会拉肚子。

  在这条新闻的留言里,有个留言让我印象深刻,他说:” 可能我们终此一生也只是个平庸的人,这个世界一直在教我们成功与卓越,却没有人教我们如何接受平庸。” 

就像以前我们认为,长大是一瞬间拥有所有的神技能,一下子变得无所不能,但其实长大之后,我们还是迷茫,我们还是会有很多解决不了的事情,还是会跟小孩子一样,有除了哭,什么都做不了的时候。

Nhụy Hy 2021 | số 47 | Đây là điều mà 90% mọi người sẽ lựa chọn trước tuổi 30 这是90%的人在30岁之前都会选择的事
Nhụy Hy 2021 | số 47 | Đây là điều mà 90% mọi người sẽ lựa chọn trước tuổi 30 这是90%的人在30岁之前都会选择的事

几个月之前,在北京外企工作了三年的闺蜜,离职回了老家,当了一名小学英语老师,说不震惊于她的决定是假的。

这几年她为了工作几乎是全年无休,时常工作到凌晨,她拼了命的努力,一心想在事业上有成绩,因为她认为只有站在行业顶端、被人仰望才能实现自身价值,才能得到她想要追寻的 ” 不平庸 ” 的人生。

但她渐渐发现,因为没有规律的工作和饮食习惯,身体越来越糟,年纪不大,眼睛、颈椎不断出现各种毛病,还患上严重的胃病,有段时间因为工作暴瘦了近二十斤,最后项目还被 ” 无限推后 ” 。

闺蜜说她在那一刻才突然明白,拼了命追求成功,结果什么都没得到,反而把最珍惜的身体给累垮,其实人生放下一些执念之后,真的会比之前开心。” 

陈道明曾经在节目里讲过一句话,他说:” 世界上没有那么多主角,大部分人,一辈子可能要甘于寂寞或者甘于平庸。” 

知乎上有一个关于平庸的回答:” 不要为了超越那些同行者或者先驱而烦恼,努力去认识、拥抱自己才是平庸的定义。” 

这世间不管是怎样的存在,追寻幸福的机会都是均等的。

如果能 ” 成功 ” 当然不错,但 ” 平庸 ” 并不意味着失败。这个世上不是每一个人都可以载入名册,更多的是你我这样,在平淡日常里收集幸福的普通人。

学会在平庸的生活里有趣,让平凡的生活开出花,在望不到头的路上更换方向,渐渐地你会发现,曾经你害怕过不去的事情,其实没有那么可怕。

人生的每一步,命运都自有安排,也请你相信,那都是最好的安排。

Tóm tắt bằng video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên