Nhụy Hy 2021 | số 46 | Điều đầu tiên mà sự trưởng thành dạy cho tôi, chính là im lặng

Nhụy Hy 2021 | số 46 | Điều đầu tiên mà sự trưởng thành dạy cho tôi chính là im lặng 成长教会我的第一件事就是闭嘴
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 46 | Điều đầu tiên mà sự trưởng thành dạy cho tôi, chính là im lặng

Radio Nhụy Hy 2021 | số 46 | Điều đầu tiên mà sự trưởng thành dạy cho tôi, chính là im lặng 成长教会我的第一件事,就是闭嘴

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

你有没有发现,越长大,我们活得越怂了。

小时候受了委屈,我可以和说我坏话的同学打上一架,就算抓花了脸,也必须为自己讨回公道。

但现在遇到烦心事,我首先想到的不是据理力争,而是开始权衡利弊,最后基本上都是咬碎了牙往肚子里咽。

曾经我觉得成为大人是一件很光彩的事,长大后才发现,成长是一个失去体面的过程。

因为越长大,我们越明白:人这一生,多得是比面子更重要的东西。

直到今天我还是没勇气和他说,以前的事都是我不好,如果可以再关心他一点,如果我当初没那么任性,我们现在是不是还会在一起。

那时的我真的很作,觉得男生哄女生是天经地义的,吵架了就应该他道歉,不然就能一直冷着他,一句话不说。

很多鸡毛蒜皮的小事,我其实都明白是我不好,但就是无法放下面子,坦诚地讲一句 ” 我错了 ” 。

习惯了我甩脸子他追在身后,默认了我的事情要优先处理,却忽视了他也会伤心、会难过、会渴望看到我对他的在意和关心。

他说从来不觉得我性格很差,但每次,他都期待我可以正视自己的错误,哪怕只是回头看看他,他都会冲过来抱住我。

但我却死守面子,没想过给他迁就,执着于捂热自己的我,就这样冷冻了他的心,固执地以为放低姿态就是在认输,主动求和就象征着惨败。

我成了每次吵架的胜利者,却彻底输掉了他。

冷战真的很伤感情,不要硬扛着,浪费享受幸福的时间,和失去一个真心爱护自己的人相比,其实面子不值一提。

但令人难过的是,对于这样的道理,我们时常后知后觉。

Nhụy Hy 2021 | số 46 | Điều đầu tiên mà sự trưởng thành dạy cho tôi chính là im lặng 成长教会我的第一件事就是闭嘴
Nhụy-Hy-2021-số-46-Điều-đầu-tiên-mà-sự-trưởng-thành-dạy-cho-tôi-chính-là-im-lặng

《请回答1988》中,大学时宝拉因为 ” 学生示威 ” 事件,被警察堵到街角,要把她带走调查。

妈妈声泪俱下地为她求情: ” 你知道我的女儿是什么样的人么?在这一片学习是最好的,为了不让父母担心学费,自己做主和老师改了志愿。 “

穿着拖鞋在雨中的妈妈,脚趾因为着急磕破了,泪水和雨水在她的脸上流淌,她都不在意,只是重复地解释着: ” 我的女儿不是那样的人。 ” 拉扯着不让他们把女儿带走。

宝拉说:” 偶尔会觉得妈妈很丢人,为什么连起码的脸面和自尊心都没有呢?”

直到多年以后,宝拉回首往事,才明白曾经的她有多么自以为是,比起自身,妈妈更在乎的是女儿宝拉。

” 人真正变强大,不是因为守护着自尊心,而是抛开自尊心的时候 ” 。

宝拉妈妈其实是个自尊心很强的人,去邻居家借钱都会碍于情面无法开口。但总有一个人,可以让她放下执着,抹开面子,只是因为想要一家人整整齐齐、平平安安。

我们从小就被教育着做人要有自尊心,可社会却告诉我们:放下身段,会活得更好。

我有个朋友是北大毕业的,说实话她真的很优秀,但找工作还是碰了一鼻子灰,心仪的几乎都被更优秀的人抢走了,但让她接受一般的岗位,连我都觉得可惜。

没想到她却很坦然: ” 虽然知道自己学历不错,但和工作经验丰富的前辈们比,自己就是个职场小白。与其端着架子不愿低头,不如一脚踏进社会的洪流中,在与生活的实战中找清自己的位置。 “

不甘心是肯定有的,但低下头、沉下心也是为了成长,用心做事一点都不丢人,总有一天我们会得到自己想要的。

《一代宗师》里有这样一句话: ” 人活在世上,有的人活成了面子,有的人活成了里子。而只有里子,才能赢得真正的面子。 “

长大后的我们不再锋芒毕露地和世界正面硬刚,而是学会了在适当的时候服软,不是因为我们怂了,而是我们明白,这世上有比个人得失,更重要的东西。

成年人放下的面子,是为了巩固身上的担当,人这一生,不得已扔掉的东西很多,但我始终相信,所有的失去,都是为了守护最值得的珍惜。

Tóm tắt bằng video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên