Nhụy Hy 2021 | số 21 | Tình bạn trở nên ngọt ngào, thì chẳng còn gì là cái tình yêu nữa

Nhụy Hy 2021 | số 21 | Tình bạn trở nên ngọt ngào, thì chẳng còn gì là cái tình yêu nữa 友情甜起来就没爱情什么事了
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 21 | Tình bạn trở nên ngọt ngào, thì chẳng còn gì là cái tình yêu nữa

Radio Nhụy Hy 2021 | số 21 | Tình bạn trở nên ngọt ngào, thì chẳng còn gì là cái tình yêu nữa 友情甜起来,就没爱情什么事了

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

说起来很丢人,新一年刚开始,我就被喜欢的人拒绝了。

我把在微博上偷偷存下的他前任的照片,发给我最好的朋友看。我问她:” 你看,我们两个谁更好看? “

朋友毫不犹豫地发过来一个字 ” 你 ” 。我还没来得及开心,屏幕又弹出一条消息说:” 你心灵美。 “

几天之后,我收到了她给我寄来的快递,是她买给我的手套、围巾、保温杯,还有一张小纸条,上面写着:” 没事儿没事儿,大不了老了以后,我一三五陪我老伴,二四六去陪你。 “

如果一定要用一个词来形容朋友,我觉得是解药,因为朋友可以为我解百毒。

我失恋的时候,她说退休以后陪着我养老;我工作不顺利的时候,她会提醒我调整工作方法;我生病的时候,她从APP上帮我买药,按时按点地提醒我吃药;我缺钱的时候,她一边骂我败家,一边问我要多少。

她从不吝啬对我的夸奖,也不避讳讲出我的缺点。其实我最感谢的,是不论在什么情况下,她都会选择无条件地相信我,偏心于我。图片

虽然,现在大家都有了各自的生活,认识了新的人,不能时时刻刻待在彼此身边,也很难做到给彼此信息秒回。

但是我们依旧会是对方心里重要的人,是即使不能时常见面但会时常煲电话粥的人,是真心地希望对方好的人,是时间淬炼之后从未走散的人。

我一直觉得长大之后,我们最缺少的就是耐心和时间,谁还会像小时候那样为了扑一只蜻蜓而追出去一公里呢?

Nhụy Hy 2021 | số 21 | Tình bạn trở nên ngọt ngào, thì chẳng còn gì là cái tình yêu nữa 友情甜起来就没爱情什么事了
Nhụy-Hy-2023-số-12-Bạn-càng-đợi-lâu-càng-đợi-không-được-đúng-người

所以在这个年纪,仍然愿意为我们花费时间和耐心的人,也格外珍贵不是吗?

后来,我身边的人来来去去,有些人不动声色地离开,也和有些人不欢而散,我才开始相信人和人相处并不是一件容易的事情。

每当这时,我都会格外感谢留在我身边的朋友,他们用关心和惦念,治愈我那些敏感脆弱的时间,让我知道这世界并不可怕。

也让我无比清楚地感知到,这世界上就是有人和我没有血缘关系,也不是睡在旁边的枕边人,但仍然非常爱我。

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên