Nhụy Hy 2021 | số 19 | Anh có thể đến bên em muộn một chút, song xin anh rời xa em muộn một chút

Nhụy Hy 2021 | số 19 | Anh có thể đến bên em muộn một chút song xin anh rời xa em muộn một chút 你可以慢点来但请你晚一点离开
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 19 | Anh có thể đến bên em muộn một chút, song xin anh rời xa em muộn một chút

Radio Nhụy Hy 2021 | số 19 | Anh có thể đến bên em muộn một chút, song xin anh rời xa em muộn một chút 你可以慢点来,但请你晚一点离开

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

朋友说,上一段感情,从开始到结束,还没有生理期的时间长。我说你也太夸张了,她说,认识一周之后,决定在一起,在一起六天之后发现,大部分事情都聊不到一起去,就分手了。

抖音上有一个词,叫做 ” 快餐式爱情 ” 。大概就是遇到一个觉得好的对象,新鲜感上头,说几句早安晚安,打了几个电话,提醒几次多喝热水,就迫不及待地在一起。

然后发现性格不合适,或者生活内容相差甚远,又匆忙地选择分开。

我相信这世界上有一眼万年的感情,但是我更相信,慎重地开始是对一段感情最大的尊重,所以我更期待一场慢慢来的感情。

Nhụy Hy 2021 | số 19 | Anh có thể đến bên em muộn một chút song xin anh rời xa em muộn một chút 你可以慢点来但请你晚一点离开
Nhụy-Hy-2021-số-19-Anh-có-thể-đến-bên-em-muộn-một-chút-song-xin-anh-rời-xa-em-muộn-một-chút

我们慢慢去了解对方吧。希望我们能看到对方生活里的很多面,除了精心包装展示给外人的那些,还能看到剥了壳的、里头的样子,可能会怕黑,可能会话痨,也可能会有点龟毛。爱情不就是这样吗,光芒万丈只给别人欣赏,而真实、脆弱的那一面都留给爱人来拥抱。

我们慢慢进入对方的生活吧。我们两个人可以花时间去看肥皂剧,去散步,去旅行,去为对方准备节日惊喜。虽然这些事情看起来很俗气,但是也要一起去做,因为我想和你慢慢制造一些独家记忆。

我们慢慢去爱吧。慢慢去感受爱情生活里的鸡毛蒜皮和乏味无聊,不怕摩擦和吵架,熬过所有平淡期,扎扎实实地走好眼下的每一段路。

我想和你慢一点爱,我不想和你潦草收场,因为我想认真地和你在一起。

可是你还没有出现,那我也就不着急谈恋爱,我会等你,只要最后那个人是你,我就永远沉得住气。

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên