Nhụy Hy 2021| số 106 | Có khi ở một thời gian khác chúng ta mới thực sự hợp nhau

Nhụy Hy 2021| số 106 | Có khi ở một thời gian khác chúng ta mới thực sự hợp nhau 或许换个时间我们真的合适
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021| số 106 | Có khi ở một thời gian khác chúng ta mới thực sự hợp nhau

Radio Nhụy Hy 2021| số 106 | Có khi ở một thời gian khác chúng ta mới thực sự hợp nhau 或许换个时间,我们真的合适

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

我和你分手之后,总是想起之前看到过的那句话:” 爱情就像一场舞会,教会你最初舞步的人,未必能陪你走到散场。 “

后来的很多年里,我常常想起这句话,感慨它的精准。

是啊,有些人只有相遇的 ” 缘 ” ,却没有在一起的 ” 分 ” ;有些人匆匆路过一场,教会你爱情,却不会是你的爱人。

年轻时我们分别,总以为来日方长,山高水远,总会有更好的人将你替代。后来发现,更好的人一定存在,但或许我们不会再像爱那个人一样的,去爱别人。

我以前觉得爱一个人是我们无师自通的本领,但现在我不这样想了。现在我更相信爱是消耗品,它是不可再生资源,你用光了,就真的没了。

Nhụy Hy 2021| số 106 | Có khi ở một thời gian khác chúng ta mới thực sự hợp nhau 或许换个时间我们真的合适
Nhụy Hy 2021| số 106 | Có khi ở một thời gian khác chúng ta mới thực sự hợp nhau 或许换个时间我们真的合适

我一直在幻想,如果我们现在遇见就好了。我的脾气会温和许多,我会比原来懂事,我也慢慢参透了爱情里的技巧和原理,不会横冲直撞、伤及无辜;你也成熟了,能扛起生活的担子,也变得不再孩子气。

对了,现在的我们都赚了钱,不再为了多花几百块而争吵,不再为生活面面相觑,也不用再因为家长的一句反对就犹豫退缩。

我们都到了能为人生负责的年纪,能为自己的爱情保驾护航了。可我们也是真的错过了。

以前,我一直在想如果我们晚一点认识,结局会不会不一样。后来我明白了,人生里的所有阴差阳错都是缘分不够的结果,但凡错过,其实都有因果。

拜你所赐,我的确变得更好了,但我的好,不再与你有关。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên