Nhụy Hy 2021 | số 101 | Bạn vẫn còn hối tiếc ư ? Về chúng ta

Nhụy Hy 2021 | số 101 | Bạn vẫn còn hối tiếc ư Về chúng ta 你还有遗憾吗关于我们
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 101 | Bạn vẫn còn hối tiếc ư ? Về chúng ta

Radio Nhụy Hy 2021 | số 101 | Bạn vẫn còn hối tiếc ư ? Về chúng ta 你还有遗憾吗?关于我们

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

身边从小玩儿到大的几个朋友陆续结婚的时候,我有一瞬间在感慨,我是不是选错路了?

如果我一毕业就在老家工作,现在结婚生子的队伍里是不是也有我。

守在家人身边,有朝南的大房子,过上二人世界,周末约上三五好友相聚,日子安稳踏实。那是我没过上的生活,所以我总在想那样的生活,会不会比现在更好。

就像没去过的城市总是更吸引你的注意,没买回家的衣服总是让你惦记,没追上的人总是念念不忘,我们似乎永远对选择的另一面充满好奇。

后来我朋友和我说结婚有什么好,大家提早过上了循规蹈矩的生活。不像你,在大城市,随时都能来一场说走就走的旅行,想给自己买什么都不用犹豫,我们拖家带口的,已经不自在了。

我才明白,我们都是站在自己的生活里,拼命地眺望着别人的生活。

Nhuy Hy 2021 so 101 Ban van con hoi tiec nua u ve chung ta 1
Nhụy Hy 2021 | số 101 | Bạn vẫn còn hối tiếc ư Về chúng ta 你还有遗憾吗关于我们

而眺望的规律也往往都是我们只看到了别人生活里的光鲜体面,却自然而然地忽略了那些一地鸡毛的时刻。

人生怎么选,都没有非黑即白的标准答案,都有它的好,也都有它的不好。留在家乡还是去大城市拼搏,选择早婚还是晚婚,和这个人干脆果断地分手还是再咬牙坚持一下,不论怎么选,都会有遗憾。

那些感慨另一种生活是不是更好的念头,总会在不经意间闪现,但回过神儿来看看,却从没后悔过如今的选择。

所以根本不存在了无遗憾的人生,只是在分岔路口,面对截然不同的选择,你要反复衡量选了哪一个遗憾会更少,选了哪一个你会拥有更长久的快乐。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên