Nhụy Hy 2019 | số 6 | Một câu nói không nên tin nhất hồi còn trẻ

Nhụy Hy 2019 | số 6 | Một câu nói không nên tin nhất hồi còn trẻ 年轻时最不能相信的一句话
Chia sẻ

Nhụy Hy 2019 | số 6 | Một câu nói không nên tin nhất hồi còn trẻ

Radio Nhụy Hy 2019 | số 6 | Một câu nói không nên tin nhất hồi còn trẻ 年轻时最不能相信的一句话

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (2019)

Nội dung:

我很小的时候就听说了一句话: ” 失败是成功之母,苦难是人生的财富。 ” 人生听上去就好像是一本用失败和苦难写成的奖状,好像你只有经历过这些,才配拥有那些。

但后来我发现,有的人不经历失败也可以成功,不经熬苦难也可以拥有财富。但也有的人,接二连三的失败,人生的苦头好像永远都尝不完。

用失败和苦难煮出来的,并不是良药苦口,也可能,是你自己选择的生活毒药。

学生时代对于我来说,最可怕的不是升学考试,是体能测试。我从小就是一个体质很差的人,每一次体测都是我的噩梦,跳远成绩永远不及格,肺活量永远吹不到2000,800米毫无意外都会跑倒数第一。

Nhụy Hy 2019 | số 6 | Một câu nói không nên tin nhất hồi còn trẻ 年轻时最不能相信的一句话
Nhụy Hy 2019 | số 6 | Một câu nói không nên tin nhất hồi còn trẻ 年轻时最不能相信的一句话

我妈曾经在加强体育锻炼这件事情让对我特别严苛,她告诉我说失败是成功之母,说我只要不断努力,我就能在体育上得有突破。兴奋失败这里了我努力了很多年,可是就算我再怎么炼,再怎么坚持跳绳、跑步,我的体育成绩也永远都是最后一名。

那小时候还不懂人和人之间与生俱来的差距,我只觉得努力过后的不及格更让我难过跟痛苦。即使我坚信努力会带来改变,但体育至今都没有给我带来过所谓的成功喜悦。

这种状态伴随了我很多年,直到后来我学会了承认也接纳自己的缺点。

我慢慢发现,失败就是失败,它不一定是成功之母。如果一定要给失败一个意义,也许失败只是还原甚至放大你的短板跟缺点,然后再把你对未来的选择权重新交回到你的手里。

我有一个自身条件还不错的异性朋友,毕业没多久就辞掉了国企的工作,开始创业。他在离家不远的地方租下了20平米的店面,开起了奶茶店。但遗憾的是,这家奶茶店最热闹的一天,就是开业朋友们去捧场的那天。

第一次短暂的创业经历,没有让他放弃。他后来做过家装、卖过家具,前几年还和朋友投资过小型煤矿,可是这些尝试统统没有一次成功。只是短短几年时间,他负债累累,急着掉自己的两套房产,才勉强地还完所有的债务。

我又想起了另外一个创业成功的朋友,他安安稳稳地在一家小公司埋头工作了很多年,积累了经验和能力,在自己擅长的领域发现了值得经营,也有利可图的机会。理清思路以后,他辞职打了一场有充分准备的胜仗。

我其实在生活当中,见过很多那种本来不应该产生的失败。

对理科完全不开窍的同学,挣扎考了三年还是没有考上普通的大学;对数字极其不敏感的朋友,做了很多年出纳,还是没有积累经验成为真正的会计。

对广播电视丝毫没有兴趣的同事,当了半年实习生,还是没办法独立剪出一条完整的片子;对行业规律完全陌生的小白,匆忙成立了公司,最后以破产告终。

在很多毫无起色的失败面前,许多人选择坚持。因为总有人告诉你,多经历几次失败,你就会找到成功的规律和方法,多经历几次困难,你才有可能去到你想去的地方。

可是,我要通过这篇文章讲的是:并不是所有的坚持和努力都会换来成功,在不适合的事情面前,在不匹配的能力面前,在不相关的兴趣面前,努力依然会败北。

有时候失败的出现,不是为了让你斗志昂扬地死撞南墙,只是在更惨重的损失到来之前,失败负责来给你提个醒,它让你停下来想一想适不适合、正不正确,让你重新换个方向,也重新去做你人生中最重要的选择。

所以,晚安,祝你好梦。希望你永远选择正确,过上自己的理想生活。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên