Nhụy Hy 2019 | số 36 | Hơn 1000 bạn trên Wechat, song chẳng có một ai nguyện ăn lẩu cùng tôi

Nhụy Hy 2019 | số 36 | Hơn 1000 bạn trên Wechat song chẳng có một ai nguyện ăn lẩu cùng tôi 微信好友一千多却没人愿意陪我吃火锅
Chia sẻ

Nhụy Hy 2019 | số 36 | Hơn 1000 bạn trên Wechat, song chẳng có một ai nguyện ăn lẩu cùng tôi

Radio Nhụy Hy 2019 | số 36 | Hơn 1000 bạn trên Wechat, song chẳng có một ai nguyện ăn lẩu cùng tôi 微信好友一千多,却没人愿意陪我吃火锅

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

我最近在网上看到这样一条新闻,新闻标题是《发现没,给你朋友圈点赞的人越来越少了》。这条新闻里揭露了现在微信朋友圈存在的一个普遍现象:好友人数在日渐增长,但点赞量却在不断下降。

文章里提到:有15%的人认为社交媒体导致其生活质量变差,社交媒体的狂潮正在退却,人们花在社交工具上的时间正在变少。

看完文章以后,我还特地点开了自己的朋友圈,从头到尾看了一遍。的确如此,以前朋友圈好友不多,但互动却很多。如今朋友圈好友成百上千,发一条状态,互动的消息却越来越少。

以前每天醒来和睡觉前必做的事情一定是拿起手机,打开朋友圈,浏览一遍,但现在不是了。朋友圈还在看,但也只是匆匆扫过几眼,我自己发消息,收获的点赞越来越少,而我也很少给别人点赞。

前段时间,坐在旁边的同事小乔一直在清理微信好友。我好奇地问她: ” 有那么多人吗?需要清理那么久? ” 

她皱着眉头对我说: ” 自从毕业参加工作以后,微信里的好友数量急剧增加,朋友聚会时加的,买东西时加的,相亲时加的,上班时加的,当时加了也没说过几句话,有好多人连备注都没改,人家一换名字我都不知道谁是谁。 “

现在的朋友圈,一打开,不再像以前一样都是认识的人,有好多不认识的,还有很多卖东西的人发的刷屏广告。真正关心、时常联系的那些人,反而很少在朋友圈里见到。

我曾经听过一句话说:你以为,你看到的是别人的生活,其实你看到的只是别人想要给你看到的生活。

在朋友圈里,我们看到朋友精修的照片,各种各样的美食美景,我们羡慕别人的生活总是过得多姿多彩。

前段时间好友在朋友圈里看到有朋友去香港了,然后她打电话让对方帮忙带点东西回来。对方立马发来视频,说那是自己去年拍的,而此刻她正窝在家里睡懒觉呢。

这样的情况其实也不新鲜了,因为生日太孤单,到网上找了一个比较真实的蛋糕图片,然后配上文字,祝自己生日快乐;明明只是去健身房溜了一圈,却要发状态说 ” 日常打卡,健身ing ” 。

因为朋友圈里的生活,不一定是大家的真实生活,所以我们都不太愿意在朋友圈频繁互动了。

Nhụy Hy 2019 | số 36 | Hơn 1000 bạn trên Wechat song chẳng có một ai nguyện ăn lẩu cùng tôi 微信好友一千多却没人愿意陪我吃火锅
Nhụy Hy 2019 | số 36 | Hơn 1000 bạn trên Wechat, song chẳng có một ai nguyện ăn lẩu cùng tôi

跨年那天,我翻朋友圈发现闺蜜把我们俩共同好友的消息全部点赞了一遍,我就私信她说: ” 怎么从来不见你给我发的消息点赞? “闺蜜发了一个白眼的表情,跟我说: ” 你什么事情我都知道,有什么好赞的。 “

后来想了想,发现我也是这样的。偶尔刷朋友圈,送出去的那几个赞都是给了不经常联系的普通朋友,那些关系最亲近的朋友,我却很少点赞。

不是不关注,而是对于好朋友来说,他们的好消息你总会第一时间收到,在他们分享到朋友圈之前你早就知道了,所以你不会对他们的朋友圈感到意外,你也不会特别想在朋友圈表示什么。

真正的好朋友,一定是常联系的朋友,就算不见面就算相隔很远,但你们从没断过联系。

我从来不相信好朋友不联系也能一直维持心照不宣的默契,也从来不认为频繁的点赞就能拉近人和人的距离。

好的关系靠的是彼此坦诚相交的心意,靠的是时常挂念的贴心。最好的朋友,不在朋友圈里,在你真实的生活里。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên