Nhụy Hy 2019 | số 35 | Bạn lúc nào cũng nói bạn rất mệt, nhưng nào có ai là sống được thuận buồm xuôi gió

Nhụy Hy 2019 | số 35 | Bạn lúc nào cũng nói bạn rất mệt nhưng nào có ai là sống được thuận buồm xuôi gió 你总说你很累可谁又活得顺风顺水
Chia sẻ

Nhụy Hy 2019 | số 35 | Bạn lúc nào cũng nói bạn rất mệt, nhưng nào có ai là sống được thuận buồm xuôi gió

Radio Nhụy Hy 2019 | số 35 | Bạn lúc nào cũng nói bạn rất mệt, nhưng nào có ai là sống được thuận buồm xuôi gió 你总说你很累,可谁又活得顺风顺水

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

人其实挺矛盾的,我们总是喜欢一边怀念从前,一边渴望长大。

小时候我们抱怨自己没有赚钱的能力,希望赶快长大,小时候我们没达到身高标准不能玩过山车,因此难过了好几天,嘴里时不时念叨着 ” 赶快长大吧 ” 。

长大后,我们却变了,我们不再对小时候渴望的东西抱有憧憬,那些我们伸手就能触及的、简单到不能再简单的娱乐游戏,我们不再揪着它不放。

我们开始感慨时间过得真快,怎么一转眼间就长大成人了呢?

昨天凌晨,我看到我的朋友发了一条朋友圈,她说: ” 长大成人以后,我变了许多。 ” 好像每到新的一年,人们总是喜欢跟过去的自己做对比,你呢,变了多少呢?

成长向来是一个有魔力的过程,它让我们每个人都有了许多变化,我们变得越来越容易多愁善感,变得更怀念从前。

不自觉地羡慕起那些还没长大的孩子,羡慕他们拥有天真无邪的快乐,羡慕他们还拥有尚且青春的年华,羡慕他们不管遇到多大的不开心,只要看到一颗糖,就会满足地笑出来。

现在的你,还会这样吗?我们都变了,变得不容易因为一点点的小收获就乐上半天,也变得越来越不容易满足。

我们不甘心现状,想要做出一些改变,却又不知道从何下手,纠结之下,一个人躺在床上看着天花板迟迟无法入睡。

小时候我们不理解父母,不了解他们为什么总是那么严格苛刻地管着我们,长大之后才明白,那是他们爱我们的方式。

尽管有的时候父母可能没照顾到你的感受,尽管有的时候他们的方法不是那么正确,但那已经是他们尽力做到的最好了。永远都不要忘记,父母是世上最爱你的人。

长大后,你逐渐开始理解家人,理解父母的不易和辛劳,以前你会对妈妈撒娇说 ” 妈妈,我没钱了。 ” 你会说 ” 妈妈,我想要那个玩具。 ” 现在你会说 ” 妈妈,我给你发个红包今晚加菜吧。 ” 你会说 ” 妈妈,你喜欢什么,我给你买。 “

以前谈恋爱的时候,我们总喜欢说自己有多爱多爱对方,为了你我什么都可以不要,你会对那个女孩儿说: ” 就算全世界与你为敌,我也要娶你为妻。 “

现在你会说: ” 我会努力让你过上更好的生活。 “

以前你会对那个男孩儿说: ” 只要是跟你在一起,日子再苦也没关系。 ” 现在你会说: ” 为了我们的家,为了我们的孩子,我们一定要加油努力。 “

Nhụy Hy 2019 | số 35 | Bạn lúc nào cũng nói bạn rất mệt nhưng nào có ai là sống được thuận buồm xuôi gió 你总说你很累可谁又活得顺风顺水
Nhụy Hy 2019 | số 35 | Bạn lúc nào cũng nói bạn rất mệt nhưng nào có ai là sống được thuận buồm xuôi gió 你总说你很累可谁又活得顺风顺水

我们不再那么感情用事轻易把浪漫的许诺说出口,我们考虑的事情越来越多,过去一口说出的承诺,变成了沉甸甸的责任,我们变得更有担当,明白感情不再是两个人相爱那么简单的事情。

说到底,无论怎么变,归于本身,你依旧是你自己。我们每个人都不用太在意自己是变得比以前更好了还是更差了。

在这个无数人喜欢怀念小时候的时代里,我们容易多愁善感,容易自我怀疑,最大的原因是因为我们没长成自己小时候渴望的模样。

不管你怀念多少次从前,最后都不要忘了提醒自己回到现实里,不要因为看到遮挡去向的黑布就停下继续前进的脚步,也不要总是埋怨自己过得不幸运,在成年人的生活里,没有谁是容易的。

新的一年,希望我们每个人都能骄傲地踩在2019的开头,希望不管世界怎么变,都不要丢失了自己。

感谢时间,感谢成长,感谢所有陪伴你一路走来的一切,要记得,生活不只有眼前的磕绊,还有笑中带泪的惊喜。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên