Nhụy Hy 2019 | số 34 | Người mà tôi ghim ở đỉnh đầu Wechat, vừa rồi chặn tôi rồi

Nhụy Hy 2019 | số 34 | Người mà tôi ghim ở đỉnh đầu Wechat vừa rồi chặn tôi rồi 我微信置顶的人刚才拉黑我了
Chia sẻ

Nhụy Hy 2019 | số 34 | Người mà tôi ghim ở đỉnh đầu Wechat, vừa rồi chặn tôi rồi

Radio Nhụy Hy 2019 | số 34 | Người mà tôi ghim ở đỉnh đầu Wechat, vừa rồi chặn tôi rồi 我微信置顶的人,刚才拉黑我了

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

我一直觉得,爱情里有两句话特别让人绝望。一句是: ” 消息已发出,但被对方拒收。 ” 

另一句是: ” 您拨打的电话正在通话中,请稍后再拨。 ” 前者是微信微博被拉黑,后者是手机电话被拉黑。

明明你还爱着,他却连多说一句话的机会都不肯给你。在通信便捷的时代里,被切断联络,真的是不被爱最残忍的体验。

小A告诉我,她微信置顶的人,刚才拉黑了她。在此之前,她什么都没有做,只是像往常一样,在睡前给他发了一句 ” 晚安 ” 。

” 晚安 ” 这两个字,在小A和那个男人的聊天记录里,出现过无数次。小A每天晚上都会发,男人有时会因此和她聊上几句,有时会回复她同样的 ” 晚安 ” ,有时会发给她一个 ” 月亮 ” ,但经常接连几天男人都不会理睬。

那个男人对小A来说,是很重要的人,是她每天都会想起的人。小A一直都怀有期待,期待有一天,那句 ” 晚安 ” 能变成一句枕边话,能贴着男人的耳朵轻轻说出来。

最终男人还是没走进她的生活,她发出去的最后一句 ” 晚安 ” ,换来的是被对方拉黑的消息。

几天前我在微博里看到一个女孩子分享被拉黑的感受,她说: ” 我人生里最不酷的那一天,是发现你拉黑了我,我不明白自己多么让你讨厌,才会被你拉黑。我明明还喜欢你,可是我连跟你说句晚安的资格都没有了。 “

Nhụy Hy 2019 | số 34 | Người mà tôi ghim ở đỉnh đầu Wechat vừa rồi chặn tôi rồi 我微信置顶的人刚才拉黑我了
Nhụy Hy 2019 | số 34 | Người mà tôi ghim ở đỉnh đầu Wechat vừa rồi chặn tôi rồi 我微信置顶的人刚才拉黑我了

这种在爱情里无能为力的感觉真的让人很难过,明明开始的时候,屏幕两端的两个人都怀着同样的心情。他和你一样,带着好奇相互问好,带着羞涩相互殷勤,他和你一起经历了从陌生到熟悉再到亲密的过程,和你一样,微信里记录着那些突然发生的美好和所有的欢呼雀跃。

可是后来,他失去了对你的兴趣和耐心,并清空了所有留在微信里的回忆,过去的故事就像从来没有发生过,他也好像从没爱过你。

anh gift quang cao wechat chen web

你要清楚的知道那个拉黑你的人,你必须把ta忘掉,因为ta不仅不爱你,可能还非常讨厌你。

在感情里,不爱的那个人真的很残忍,他们甚至能区分出微信 ” 删除 ” 和 ” 拉黑 ” 的区别,然后选择用最狠的方式。因为他们不爱你,所以不会在意你疼不疼。

在爱而不得面前,你会变得既可悲又可怜、既委屈又无奈,那才不是爱情该有的样子。

如果不是两个人的情投意合,如果永远只有你爱得轰轰烈烈,他躲得无影无踪,那就放他走吧,感谢结束,愿赌服输。

你总会遇见一个把你放在置顶位置、每天跟你道 ” 晚安 ” 的人,你会和这样的人谈一场体面的、真正的恋爱。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên