Nhụy Hy 2019 | số 30 | Không phải bạn không tốt, chỉ là anh ấy không yêu

Nhụy Hy 2019 | số 30 | Không phải bạn không tốt chỉ là anh ấy không yêu 不是你不好只是他不爱
Chia sẻ

Nhụy Hy 2019 | số 30 | Không phải bạn không tốt, chỉ là anh ấy không yêu

Radio Nhụy Hy 2019 | số 30 | Không phải bạn không tốt, chỉ là anh ấy không yêu 不是你不好,只是他不爱

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

你卑微地爱过一个人吗?在那段感情里,一定做过不少傻事儿吧。

有人说:我做过最傻的事儿就是他朋友圈设置了好友可见三天,然后他每发一条朋友圈我都会截图,害怕错过之后看不到。

可是后来,我们不联系以后我才发现,原来没有一条朋友圈是关于我的。

有人说:我觉得自己挺好的,但是和他在一起的时候,总觉得自己不够好,配不上他。

有人说:我事事以他为中心,不敢说他有错,就算是吵架,我都会看我到底哪儿错了,他出轨,我原谅他,他要走,我哭着挽留。

我做的一切他当做理所当然,我再好都没用,不是我不好,是他要的不是我。

朋友昨天跟我分享了她最近的烦心事儿,同事给她介绍了一个男生,她加了微信接触了几天,她很努力地配合了,可那个男生还是不冷不热,她就把对方删掉了。

一起吃饭的时候,同事们就揪着这件事各种数落她,说她没耐心,说她太挑剔,说很多和她一样大的都当妈了,说她不懂得把握时机。

她说最让她受不了的就是,她们说她也没有什么特别的本事,没有很漂亮,工作也一般,应该学会差不多就行了。

是的,我很平凡,我长了一张大众脸,我做着普通的工作,我没有很多钱,我也没有很好的家世。但因为这样,我就要妥协,就要委曲求全吗?

我也很努力,我不想随遇而安,也不想将就凑合。

Nhụy Hy 2019 | số 30 | Không phải bạn không tốt chỉ là anh ấy không yêu 不是你不好只是他不爱
Nhụy Hy 2019 | số 30 | Không phải bạn không tốt chỉ là anh ấy không yêu 不是你不好只是他不爱

每个人都有追逐幸福的权利,我也有喜欢的、不喜欢的人,也有自己关于爱的设想,我知道我想要什么样的浪漫。

之前刷到一个小视频:女孩子分手以后找到男生,问他说,分手了你怎么不把我追回来。

男生说: ” 因为爱一个人,九分喜欢,一分尊严,我可以爱你,也可以没有你。 “

从前我觉得,爱就是要在一起,所以百分之百地付出,不遗余力地挽留,然后彻彻底底地受伤。

到后来我才明白,爱不是一个人的死撑到底,而是两个人的一起努力,我可以很爱你,但也可以失去你。我会永远记得你,但也不会再向谁提起你。

我曾经遇到过一个男生,自身条件很好,长相好,家境好,对我也不错,会接我下班,会给我做饭,也会带我看电影,给我过生日,在别人眼中,他是完美男朋友的选择。

但是接触一段时间之后,我发现他太过自恋,不知道自己其实也有很多缺点,而且他总有一种感觉,就是总觉得我这样很普通的女生和他在一起就是高攀,不该再有什么过分的要求,所以后来我们不再联系了。

你好,是你的事,不关我的事,对我好,才是我要的。

我平凡普通不是什么毛病,我也有追求自己想要的人生的权利,我也可以有人来爱我。

太过卑微的爱情宁可不要,我们每个人,不管是否肤白貌美,是否腰缠万贯,都值得有一个人好好来爱自己。

我们终将会遇到一个好好爱我们的人,你要加油,你要为见ta做准备,让自己越来越好,越来越好,这样见到ta的时候,才能够自信地摊开双手,抱紧ta。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên