Nhụy Hy 2019 | số 3 | Lời nói dối lớn nhất của người trưởng thành: “Tôi không sao”

Nhụy Hy 2019 | số 3 | Lời nói dối lớn nhất của người trưởng thành “Tôi không sao” 成年人最大的谎言 " 我没事 "
Chia sẻ

Nhụy Hy 2019 | số 3 | Lời nói dối lớn nhất của người trưởng thành: “Tôi không sao”

Radio Nhụy Hy 2019 | số 3 | Lời nói dối lớn nhất của người trưởng thành: “Tôi không sao” 成年人最大的谎言: ” 我没事 ” 

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (2019)

Nội dung:

我不知道你有没有发现,小时候我们把什么事都写在脸上:开心的时候张牙舞爪,难过的时候大哭大闹。过去的喜怒哀乐就像是雷阵雨,来势汹涌,根本藏不住。

后来我们长大了,学会隐藏情绪,开心时沉默,难过时假装。成年人的世界乍一眼看去每个人都万里晴空,起不进那些惊涛骇浪,都被藏在了心里。

中秋节那天晚上八九点钟,我表姐发了一条朋友圈,她说: ” 加班到现在,超饿,只有一个月饼安慰我。 ” 我刚准备评论,表姐就把朋友圈删掉了。

我发微信问她你为什么要删啊,她跟我说,发完朋友圈没多久,她突然想起自己跟爸妈说晚饭要跟小姐妹一起吃火锅,她怕那条朋友圈被父母看到。

表姐大学毕业以后留在北京工作,对家里一直报喜不报忧。想起有一段时间我去北京玩,舅妈知道以后特别嘱咐我说: ” 表姐在北京过得挺好,住的地方也宽敞,让我去她那里住几晚,能省不少酒店钱。 “

Nhụy Hy 2019 | số 3 | Lời nói dối lớn nhất của người trưởng thành “Tôi không sao” 成年人最大的谎言 " 我没事 "
Nhụy Hy 2019 | số 3 | Lời nói dối lớn nhất của người trưởng thành “Tôi không sao” 成年人最大的谎言 ” 我没事 ” 

 到北京之后我才发现,表姐过得没那么好。她和几个人合租了一个非常偏远的三居室,她每天要早起2个小时赶地铁。她住在那所房子里最小的卧室,里面只有一张一米二宽的小床,睡不下两个人。 后来表姐请我吃饭,帮我订酒店,还跟我说你别跟家里说实话,我怕他们担心我。 有多少生活在外的成年人都是这样,习惯了自己吃很多苦,对家人撒很多谎。有多少成年人的体面,是再苦再难,也要编出一点甜头给父母尝尝。

《奇葩说》里有一个辩题曾经在讨论 ” 在外过得不好要不要告诉父母 ” 。节目里当时有一个人说:” 父母对待我们的不开心,比我们自己要认真得多,有时候,你过去了,但他们过不去。 ” 有一次我在外地出差,我微信跟我妈说着凉发烧。那天吃过感冒药,我睡得很沉,手机没电了,我妈打了很多个电话我都关机。
睡醒是第二天凌晨,手机充电开机之后,看见我妈发来了几十条消息和都没有拨通的语音通话。

我微信跟她说我没事,没想到她还没睡,她立刻打电话过来问我现在的情况。

我越来越发现,父母对于子女的爱,其实比我们想象的沉重得多得多。但凡为人父母,子女的一场小病都足够让他们提心吊胆。

我微博上看到有人说: ” 年轻人为了溜出门对父母说谎,成年人为了留在家对朋友说谎。 ” 
仔细想想好像都是真的,我们从一个厌倦家的小孩,变成了牵挂家的大人,从一个喜欢在外面吃饭的女孩子,变成了想念妈妈做的常菜家的成年人。 以前为了和朋友出门去玩,我们挖空心思找理由骗父母;后来朋友越来越少,也开始不喜欢闹了,偶尔有聚会的时候,反而喜欢在家里躲着。
以前为了跟父母要钱,会绞尽脑汁编各种各样的理由;长大以后,用挣来的钱给父母买东西,总要花钱跟他们说 ” 真的很便宜,你们不用担心,一点也不贵。 “

以前不想去上学,总跟父母假装自己生病了;后来一个人在外,发烧住院都不愿跟他们透露半分,接起电话的时候总是会故作轻松地说: ” 我吃过饭啦,我最近过得很好。 ” 

以前想要得到更多,现在想要付出更多。其实我们都知道,对于成年人来说,想要成为那种真正体面的人并不容易。这个过程太艰难。
但我们也都明白,在父母面前,装出来的体面能让他们放下提心吊胆,讲出口的 ” 谎言 ” 会让他们感受到心安。与其说成年人用 ” 谎言 ” 维系体面,不如说在成长的过程里,我们终于都学会了爱和回馈。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên